Svårt att hitta studiehandledare till nyanlända elever

5:21 min

Nyanlända elever som tidigare ofta placerats i förberedelseklasser ska nu snabbare in i vanliga klasser och då få stöd via studiehandledare i sitt eget modersmål, men det är idag brist på studiehandledare i Sundsvall. 

– I de största språken har vi inte studiehandledare så det räcker till. Som det ser ut idag försöker vi se till så att elever ska få studiehandledning i minst ett ämne, säger Ulrika Segervald, chef för Centrum för flerspråkigt lärande i Sundsvall.

Lagändringen börjar gälla vid årsskiftet, men redan vid höstterminen började flera kommuner och skolor att förändra sitt arbetessätt. Tidigare har nyanlända elever ofta placerats i förberedelseklasser. Nu ska de snabbare in i vanliga klasser.

– Forskning visar att nyanlända har blivit kvar länge i förberedelseklass och att det då blivit exkluderande, säger Ulrika Segervald.

För att eleverna ska kunna läsa ämnen i vanliga klasser krävs det att barnen får stöd på sitt eget språk, men det blir svårt när det saknas studiehandledare. Ulrika Segervald tycker att det är bra om skolorna försöker anställa lärare som kan fler språk.

– Det är den vägen vi måste gå, så eleverna får stöd under större delen av dagarna.

Centrum för flerspråkigt lärande i Sundsvall har flera annonser ute där de söker efter studiehandledare.

– Vi behöver viss kompetens på våra medarbetare. Ska man till exempel studiehandleda i fysik i årskurs nio behövs det både god svenska och ämneskunskap.