Störningar i tågtrafiken Sundsvall - Ånge

Ett växelfel utanför Sundsvall har orsakat förseningar och inställda tåg på sträckan Sundsvall - Ånge.

Just nu ersätts tågen med bussar. När felet är avhjälp är oklart, enligt Trafikverket.