Döva Frida ska tvångsförflyttas till Härnösand

1:28 min

Härnösands kommun vill tvinga en 22-årig döv och förståndshandikappad kvinna att flytta från sitt HVB-hem i en annan kommun till ett gruppboende i Härnösand.

Frida Thölix är 22 år och döv och helt teckenspråkig. Eftersom hon även har en lätt utvecklingsstörning så har hon en god man och det är hennes pappa David Thölix.

Sedan mars 2011 bor Frida på Mo Gård i ett HVB-hem (Hem för Vård och behandling) i Finspång utanför Norrköping. Det är en stiftelseägd verksamhet och Härnösands kommun har betalat för vistelsen.

Förra sommaren tog Frida studenten på Mo Gårds särgymnasium och nu vill Härnösands kommun ta hem henne. Vistelsen skulle bara gälla under gymnasietiden, menar kommunen.

Kommunen har erbjudit lägenhet i ett gruppboende i Härnösand. Där tillförsäkras hon goda levnadsvillkor enligt LSS enligt kommunen. Där kommer att finnas teckenspråkskunnig personal som kan stötta henne.
Men i boendet finns inga yngre personer som kan tala teckenspråk och Frida har genom sin gode man tackat nej.

Fridas önskan är att få bo kvar inom Mo gård, på ett LSS boende i Finspång eller Enköping där hon har alla sina döva jämnåriga kompisar och sin pojkvän. Hon har även börjat folkhögskola där och arbetar ibland som vaktmästare.  

Men Härnösands kommun säger alltså nej och ärendet är nu uppe i Förvaltningsrätten.

Fridas pappa och gode man David Thölix säger att det inte fungerar att sätta Frida på ett boende där hon inte kan prata med de andra.

Det vore fullständig katastrof för henne. Hon skulle inte klara sig. Hon är 22 år och hon borde få umgås med döva ungdomar i sin egen ålder

Under tiden har socialnämnden i Härnösand sagt upp avtalet med Mo gård och säger att Frida måste flytta.  Efter september månads utgång måste hon annars själv stå för kostnaderna. 

I ett mail till David Thölix från socialförvaltningen hänvisar man till en icke namngiven juridisk konsult som kommunen konsulterat och som skriver att David inte kommer att få fortsätta vara god man åt Frida och att alla räkningar från Mo gård kommer att skickas vidare till honom.

I brevet står bland annat:

Härnösands kommun anser att ditt handlande mot din huvudman är förkastligt. Till saken hör dock att Frida, sedan du entledigats som god man för henne (vilket är en mycket förutsägbar konsekvens av ditt handlande), genom sin nya gode man kommer att rikta motsvarande betalningsanspråk (skadeståndsansvar) mot dig.

David Thölix tyckte att mailet var mycket hotfullt och obehagligt. Hela processen har varit jobbig och han har ofta på egen hand tvingasts möta en delegation av chefer och inhyra jurister. Nu har han skaffat en advokat.

Det var värsta hotbrevet jag någonsin har fått. Men om jag gör som kommunen vill så bryter jag mot Fridas vilja. Det kan jag inte göra 

Strax efter 15-nyheterna i eftermiddag hör ni hela reportaget med David Thölix och då hör vi också vad kommunen svarar. 

Även från Riksförbundet DHB, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning har man synpunkter på hur fallet Frida har skötts och har tagit kontakt med Diskrimineringsombudsmannen. 

Det är fruktansvärt att man kan behandla en familj på det här viset och inte lyssnar på de som kan frågorna. Man har rätt att få teckenspråkligt boende tillsammans med andra, jag förstår inte hur man tänker

Strax här nedanför kan du klicka på länken och höra det längre reportaget om Frida.