Saltviksanstalten satsar på ungdomar

3:26 min

För att förhindra att unga brottslingar återfaller i brott satsar nu Kriminalvården extra på ungdomar. Det handlar om tidiga insatser, psykologstöd, tydligare krav och konsekvenser. 

Kjell-Arne Sköldh är chef på Saltviksanstalten och han tycker att det känns bra att de nu kan erbjuda mer för de yngsta intagna. De erbjuder skola, praktik och en vardag med tydligare regler och konsekvenser.

I gruppen fanns sex personer härom dagen. Idag finns bara fyra. Två stycken har fått sluta i den särskilda skolan och det kan tyckas som hårda tag när man vill nå fram till de unga.

– Man måste klara av att sköta sig på ett bra sätt för att få vara kvar på ungdomsavdelningen, säger Kjell-Arne Sköldh. Det är viktigt att de fyra som är kvar har en så pass stödjande miljö att de inte hindras i sin utveckling.

Det låter som hårdare tag?

– Nej, det är inte några hårdare tag. Det är ju alltid konsekvenser om man missköter sig inom kriminalvården. Det här är ju unika platser de här ungdomsplatserna och då ska de som har dem verkligen kunna dra nytta av de extra resurserna som vi erbjuder.

De unga har inte heller just någon kontakt med de äldre intagna på anstalten.

En av de intagna ungdomarna, Peter, som vi talat med berättar att han varvar svetspraktik med klassiska skolämnen som matte och historia. Han drömmer om ett jobb som svetsare så småningom och det är målet med satsningen. Att förhindra att unga förbrytare återfaller i brott.

– Ja, det är vår förhoppning. Det är viktigt att börja tidigt, ha en tät kontakt och att vara tydliga. Vi vet ju att om man går våra program genom erfarenhet och forskning att det ger effekter. I en stödjande miljö där man inte hindras av negativt grupptryck så vågar man, och kan, ta steg framåt mot en bra framtid, säger Kjell-Arne Sköldh.