Härnösand kan få fartygsbefälsutbildning

3:21 min

Det är brist på fartygsbefäl i skärgårdsmiljö, och nu vill Yrkeshögskolan i Härnösand starta en utbildning.

Yrkeshögskolan i Härnösand, Heta utbildningar, har ansökt om att få starta den tvååriga utbildningen med tjugo platser per årskurs.

Utbildningen innehåller mycket praktik och eleverna ska vara ombord på skärgårdstrafikens båtar längs med hela kusten. Och det finns stor skärgårdstrafik längs med Norrlandskusten, säger Raymond Persson som är projektanställd för att starta den här utbildningen i Härnösand. Det handlar om hamnbogserare, turist turbåtar, färjor, sjöfartsverkets fartyg.

Branschen behöver fler fartygsbefäl för skärgårdstrafiken, hela vägen från Gävle till Kalix.

Av de sexton marina aktörer längs Norrlandskusten som vi varit i kontakt med är det elva som behöver anställa omedelbart. Alla sexton säger att det har behov inom tre till fem år

Utbildningen finns redan i ungefär likadan form i Stockholm men eleverna kommer från södra Sverige och är inte särskilt intresserade av att söka jobb norrut, säger Raymon Persson. 
I januari kommer besked om Härnösand får utbildningen eller inte.