Teknikglapp mellan ADSL och nya fiberbredband i Västernorrland

6:15 min

IT-minister Mehmet Kaplan (MP) är övertygad om att också Västernorrland till 2020 ska ha god tillgång till fiberbredband. Men han ger inga garantier och det kommer att bli ett glapp mellan ADSL och fiberbredbanden.

Hur funkar nätet hos dig? Kommer du har fiberbredband om fem år? Diskutera här!

Fram till 2020 har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor för bättre och snabbare internetuppkoppling. Hela Sverige ska få tillgång till snabbt internet är tanken - målsättningen är att nio av tio hushåll då ska ha 100 megabit per sekund (Mb) och att samtliga hushåll ska ha 30 Mb.

Men idag, bara fem år från målet, är det endast fem av tio hushåll som har tillgång till den tekniken. Frågan uppstår: Kommer målet att nås?

– Ja, säger Kaplan. Vi ska hinna bland annat genom de regionala bredbandskoordinatorer som nu finns i alla län. Post- och telestyrelsen gör samma bedömning.

Finns det garantier även för landsbygden med 100 Mb? Eller finns det en risk att det blir väldigt god täckning i städerna men betydligt sämre på glesbygden?

– Den risken finns alltid, men det är därför det finns två målsättningar med 100 Mb för 90 procent och 30 Mb för samtliga hushåll.

Är 30 Mb bra nog tycker du?

– Det är den hastighet som räcker för att nyttja stora delar av det utbud som samhället och myndigheter erbjuder. Men jag önskar att det kan växla upp mer och det jobbar vi för inom EU.

Tusentals hushåll i Sverige har idag ADSL, att man får sitt bredband via gamla telefonnätets koppartråd. Men ADSL ska försvinna så vad händer då? Kan glappet bli månader och år mellan ADSL och de nya fiberbredbanden?

– Det ska inte bli det. Men jag har stor förståelse för de som känner att de inte kan lita på att glappet blir så kort som möjligt. Men det är därför staten satsar så många miljarder och tar ett större ansvar nu.

Hur lång tid kan ett glapp bli? Hur lång tid är acceptabelt?

– Det kommer att bli hushåll som hamnar i glappet och som kommer att uppleva en försämring under en tid. Men satsningen vi gör tillsammans med marknadens aktörer och regionalfondsprogrammet på 400 miljoner kronor för mellersta Norrland gör att kvalitén försäkras.

Men en del hushåll får ändå räkna med en försämring under en tid?

– Under en tid blir det en osäkerhet kring tjänstens kvalitet men det är det vi vill överbrygga.

Kan du garantera att företag och hushåll under en period inte står helt utan - alltså varken har ADSL eller nytt fiberbredband?

– Det är det vi jobbar för att det inte ska bli så. Om någon faller mellan stolarna är det djupt olyckligt och något vi ska minimera. Men garantera något är ett väldigt åtagande och den typen av garanti vi ger är att nio av tio ska ha 100 Mb och samtliga ska ha 30 Mb till 2020. Det är de fakta jag har på bordet, säger IT-minister Mehmet Kaplan.