Intraprenad ett halmstrå för Sollefteå sjukhus

0:30 min

Idag hade landstingets hälso- sjukvårdsnämnd möte. Där gavs ett nytt uppdrag: utred möjligheten till intraprenad på Sollefteå sjukhus.

I augusti slog det ned som en bomb. Tjänstemannaförslaget som ritar om sjukvårdskartan i Västernorrland ordentligt. Det handlar bland annat om att flytta förlossning, akut kirurgi och ortopedi från Sollefteå sjukhus. Beslut väntas under hösten. Protesterna har varit stora från såväl kommunpolitiker som allmänhet och personal. 

Nu kan en lösning finnas för att rädda kvar verksamhet på Sollefteå sjukhus, att låta personalen ta över och driva det på intraprenad.

– Vi lade ett uppdrag att utreda möjligheten för personalen vid Sollefteå sjukhus att driva delar eller hela verksamheten som intraprenad. Det får vi se vad det kan innebära, säger Ewa Back (S) ordförande i Landstinget Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd.