"Det är inte kommunens skyldighet att se till att Frida kan prata med andra i gruppboendet"

3:21 min

Det är inte kommunens skyldighet att se till att en döv person kan prata med andra brukare i ett gruppboende. Det räcker att kommunen tillhandahåller personal som kan teckenspråk, säger socialchefen i Härnösand.

Frågan gäller 22-åriga Härnösandskvinnan Frida som under sin gymnasietid har bott på ett HVB-hem i Finspång utanför Norrköping.

Nu vill Härnösands kommun ta hem henne och har erbjudit en plats i ett gruppboende.

Men Frida som är döv och helt teckenspråkig och dessutom har en lätt utvecklingsstörning vill inte flytta till boendet. Via sin gode man, och pappa, David Thölix har hon sagt nej och istället bett att få på kvar i Enköping eller Finspång i ett LSS boende i Mo gårds regi, en verksamhet där hon vistats i fyra och ett halvt år och där hon börjat på folkhögskola och har sina teckenspråkiga vänner.

Härnösands kommun har sagt nej och frågan är nu uppe i Förvaltningsrätten.

På kommunens Omsorg om funktionshindrade vill cheferna inte uttala sig. Inte heller förvaltningschefen på socialförvaltningen vill uttala sig om det enskilda ärendet.

Men förvaltningschef Agneta Nordström säger att det som generellt gäller är att det kommunen ska erbjuda är personal som genom teckenspråk kan hjälpa och stötta brukaren. Däremot behöver kommunen inte se till att brukaren kan prata med andra boenden i gruppboendet. 

Man bor ju inte kollektivt. Man får stöd i sin egen lägenhet. I övrigt skapar man nätverk utanför sitt hem. Så är det för oss andra också. Det är personalstödet som i första hand är teckenspråkigt