Brist på lärare och lokaler går ut över elever med särskilt stöd

5:24 min

Brist på personal, lokaler och dålig framförhållning har gjort att Jannice Thelanders son, som är autist och har ADHD, har haft en rörig vår.

Vilka erfarenheter har du från hur det fungerar med särskilt stöd i skolan? Berätta i kommenteringen.

Sonen har precis börjat årskurs sex och är beviljad särskilt stöd. Trots det rådde det länge stor osäkerhet kring vilken skola han skulle börja i nu i höst och hur undervisningen skulle fungera.

På Söråkers skola, där sonen gick till i våras går eleverna bara till årskurs fem. Eftersom Jannice Thelander visste att sonen skulle bli tvungen att byta skola började hon i tid med att förbereda inför detta. Hon och hans förra lärare började planera för detta redan i december och det blev bestämt att han skulle börja på Ala skola, men under våren visade det sig att de inte hade resurser att ta emot honom.

– Han behöver ett eget grupprum men det var inte möjligt att ordna där, säger Jannice Thelander. 

När det var dags för skolavslutningen i våras var det fortfarande oklart vilken skola sonen skulle börja till höstterminen, vilket gjorde att sonen blev orolig.

Han klarar inte snabba förändringar. Han hade behövt träffa sina kommande läraren tidigare, egentligen redan när han gick på sina förra skolan.

Under sommaren blev det klart att han skulle börja på Arenaskolan, en skola för elever från årskurs 7. Med bara ett par veckor kvar till det att skolan skulle börja visste skolan fortfarande inte ens vem som skulle bli sonens resurs och jobba med honom i skolan.

– Då började jag tvivla igen, men de  hittade en bra tjej mindre än en vecka skolan började. Vi fick hälsa på henne dagen innan första skoldagen.

Enligt Mikael Öst, rektor på Arenaskolan, skedde anställning med kort varsel eftersom det har det varit svårt att hitta rätt kompetens.

– Det är svårt att få tag på rätt personer som passar med eleven, säger han.

Och skolan har fortfarande inte lyckats anställa någon pedagog till gruppen.

– Det känns lite oroligt om det inte finns en pedagog som kan stötta. Jag vet inte hur det fungerar med mål och betygsättning.

Enligt Mikael Öst, rektor på Arenaskolan, har man löst situationen tillfälligt genom att ta in specialpedagoger från elevhälsan som kan stötta gruppen.

–  De handleder den personal som jobbar i gruppen. Dessutom är behöriga ämneslärare med och säkerställer innehållet i undervisningen, säger han.

Förutom brist på personal så känner Jannice Thelander en viss oro att sonen börjat på Arenaskolan, vilket är en stor skola som egentligen har elever från årkurs sju, men hennes son går i årskurs sex.

– Jag är rädd för hur det fungerar på rasterna och att han blir ett offer. Det är nog en hårdare miljö där med många äldre elever.

Jannice Thelander hade gärna sett att det fanns en grupp för elever med särskilda behov på Söråkers skola istället, även för de som går på högstadiet.

– Det är en mindre skola med färre elever och det skulle passa honom bättre.