Antalet hemmasittare ska utredas

1:16 min

Många elever uteblir från grundskolan, trots skolplikt. Regeringen ska nu tillsätta en utredning som ska kartlägga hur många elever som inte går i grundskolan och komma med förslag på vad som kan göras för att förebygga problemen.

Vilka erfarenheter har du? Har du ett barn som är hemmasittare? Hur ska skolan få hemmasittare att gå till skolan igen? Kommentera eller mejla p4vasternorrland@sverigesradio.se

Enligt den senaste nationella undersökningen som gjordes av Skolverket 2009 var fyra av 1 000 elever på högstadiet hemmasittare, men mörkertalet antas vara stort. Aina Perssons son har precis börjat sexan i en skola i Härnösand, men har missat nästan två år av sin skolgång.

Det började med att han ville gå hem efter lunch och sedan ville han inte gå alls och sedan slutade han gå till skolan.

Aina Perssons son har autism och ADHD och det var när klassens resursperson försvann när han gick i årskurs fyra, han fick en ny lärare och det blev stora förändringar som han började må dåligt. Han ville inte gå till skolan längre, men skolan försökte få honom att gå dit ändå.

– Från skolans håll handlade det om att påpeka att vi har skolplikt i Sverige och att han var tvungen att gå dit, men det blev för mycket för honom.

Aina Persson beskriver det som att hennes son blev utbränd. Hade han fått bättre stöd från skolan skulle han kanske aldrig ha hamnat i den situationen.

– Hade skolan anpassat hans undervisning bättre hade han kanske orkat, säger Aina Persson.

När han sedan fick anpassad undervisning började han gå till skolan successivt igen.

– Då har han suttit i ett eget rum med en resurs. De har jobbat i små pass, men det är inte i närheten av det han skulle behöva göra för att hålla jämna steg med övriga i den årskursen.

Regeringen ska nu tillsätta en utredning om varför elever inte går till skolan under långa perioder. Utredningen ska kartlägga hur många elever som inte går i grundskolan, analysera vad det beror på, föreslå vad som kan göras för att förebygga problemen och få fler att komma tillbaka till skolan igen.

Det är kommunens uppgift att jobba för att de elever som har mycket frånvaro ska kunna gå i skolan. En rundringning som P4 Västernorrland gjort till ett par kommuner i Västernorrland visar att i Sundsvall jobbar närvaroteamet med ungefär 30-40 elever per läsår som har lång frånvaro. Alla klassas däremot inte som hemmasittare, enligt Skolverkets bedömning. Skolverkets siffror innefattar bara de elever som haft en sammanhållen frånvaro under minst en månad. En elev som dyker upp någon enstaka lektion räknas inte in i Skolverkets bedömning.

I Härnösand jobbar närvaroteamet just nu med 15 elever, där fem elever klassas som hemmasittare enligt Skolverkets benämning. I Örnsköldsvik har skolförvaltningen nyligen undersökt läget och där är det i nuläget bara en elev som klassas som hemmasittare.