Personal på Sundsvalls sjukhus blir utsatta för hot av missbrukare

4:00 min

Narkotikabrotten har mer än tredubblats på tio åren, och missbruket har generellt ökat, enligt polisen. På Sundsvalls sjukhus tar man i stort sett dagligen hand om personer som har fått en överdos och det händer att personalen blir utsatta för hot. 

Per Bergman, som är enhetschef vid akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus, säger att det ofta kommer in personer som har fått en överdos. 

– En del är här två gånger om dagen tio dagar i rad, säger han. 

Om man är här så pass ofta, vad tänker du då?

– Då har man ett allvarligt pågående problem. När vi ser det här brukar våra läkare skriva en begäran om LVM , alltså lag om vård av missbrukare, och skicka den till socialen för att fånga upp dessa patienter och få dem till ett behandlingshem, säger han.

När en person som har fått en överdos vaknar upp på sjukhuset så är det inte ovanligt att det blir bråkigt och att personalen utsätts för hot, enligt Per Bergman.

– De senaste månaden har polisen fått komma hit ett par gånger för att det har blivit aggressivt. Det blir hotfullt och obehagligt, säger Per Bergman.