Skolinspektionen ser ofta brister i stöd till elever med särskilda behov

4:51 min

Skolinspektionen, som är den myndighet som granskar hur skolorna sköter sig, ser ofta att skolor brister i arbetet med just särskilt stöd.

Enligt Ulrika Palm, undervisningsråd på Skolinspektionen, ser de brister i hur skolor arbetar med särskilt stöd och utvärderar det stöd som getts till en elev. Det kan få stora konsekvenser för eleverna. 

– Det blir jobbigt att gå i skolan om man inte hänger med eller om det innebär konflikter. Det kan göra att elever blir kvar hemma eller stannar utanför klassrummet, säger Ulrika Palm.

En lagändring trädde i kraft 1 juli 2014 som innebär att skolan ska se till att eleverna får rätt stöd med särskilda anpassningar i den vanliga undervisningen, men det kräver att skolans organisation anpassas efter det säger Ulrika Palm.

– Lärarna måste stötta varandra mer, så det inte blir så att lärare bli lämnade ensamma i ansvaret utan att ha rätt kompetens.

Det viktigaste är att skolan anpassar skolan efter elevernas behov.

– Eleverna behöver inte ha en diagnos för att få särskilt stöd. Det finns vissa elever som behöver stöd i ett särskilt ämne. Då kanske det bara behövas en kortare insats, säger Ulrika Palm.