Landstingspolitiker nekas ta del av handlingar

3:50 min

Landstingspolitikern Soledad Henriquez (KD) från Örnsköldsvik har nekats att ta del av underlaget för landstingets sparförslag för sjukhusen i länet.

Inför mötet med hälso- och sjukvårdsnämnden förra veckan skickade Soledad Henriquez ett mail till Margaretha Berglund Rödén, förvaltningschef för specialistvården i länet, där hon frågade om underlaget till besparingarna, och hur man kommit fram till siffrorna. 

Då fick hon inget svar, och tog med sig frågan till nämndsammanträdet.

– Där var tjänstemännen tydliga. Nej, jag får inte ta del av dem, säger Soledad Henriquez.

Hon fick inget svar på varför hon inte fick ta del av underlaget, och har därför gjort en formell begäran och hänvisar till tryckfrihetsförordningen.

– Ewa Back (ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden) var också väldigt tydlig under sammanträdet med att vi måste lita på tjänstemännen. Hon var därför med, tycker jag, att mörka siffrorna som jag som folkvald i nämnden inte ens får ta del av, säger Soledad Henriquez.

Vad säger andra ledamöter?

– Jag tror att många nu börjar inse att det kanske är något som inte står rätt till eftersom man behöver mörka siffrorna. Om det inte var något problem skulle man ju bara gå ut med det eller svara på mina frågor, säger Soledad Henriquez.