(V)-politiker: Det finns inga riktiga underlag till sparförslagen

2:59 min

Vänsterpartisten i landstinget Lars-Gunnar Hultin sticker ut hakan och säger att anledningen att politikerna inte får ut något ordentligt underlag till sparförslagen är för att det inte finns några.

Vi har tidigare berättat hur KDs landstingspolitiker Soledad Henriques från Örnsköldsvik nekats att ta del av underlaget till landstingets sparförslag för sjukhusen i länet.

När hon krävde att få ta del av hur man hade räknat ut besparingarna så fick hon nej av tjänstemännen. Hon har nu lämnat in en formell begäran enligt tryckfrihetsförordningen att få ut materialet.

Men inte heller inom majoriteten är alla nöjda och man har krävt att få mer underlag.

Lars-Gunnar Hultin (V) säger att han tror att orsaken till att inte ens politikerna fått ta del av underlaget är att det inte existerar utan att tjänstemännen mer eller mindre har höftat ihop siffrorna.

Det finns inte underlag och det är därför vi inte har fått det.
Det är farligt att säga men det är faktiskt vad jag tror

Det är för vissa ett mål att flytta verksamheten till Sundsvall och lägga ner på övriga orter. Det kan vara en orsak till att det inte finns något underlag att presentera, säger Hultin.

Utan ett ordentligt underlag är Lars-Gunnar Hultin inte beredd att fatta några beslut om neddragningar och nedläggningar. 

Vi blir hotade med att det är tidsbrist av tjänstemännen men det här får inte ske på en höft. Vi måste ha tid att fatta kloka beslut, det är så stora förändringar för Sollefteå och Örnsköldsvik

Han tror att det finns risk för att landstinget efter neddragningar i Örnsköldsvik och Sollefteå ändå kan komma att befinna sig i en situation med ett underskott runt 400 miljoner. 

Lars-Gunnar eget förslag är att höja skatten med en kronor från 2016 och att bilda en  gemensam "sjukvårdsnämnd" så att man kan göra samordningsvinster mellan primärvård och specialistvård. Vidare föreslår han en ny delegationsordning som flyttar beslut ut inflytande ut i organisationen för att besparingar och förändringar ska kunna förankras där de ska genomföras.