Örnsköldsviks kommun köper istider i Husum för två miljoner

2:30 min

Bristen på ishallar gör nu att Örnsköldsviks kommun går in och blir hyresgäst i ishallen i Husum som ägs av en allians av föreningar. För drygt 2 miljoner kronor under en treårsperiod skapar det här istider med samma hallhyra som i resten av kommunen.

Kempehallen revs hösten 2012, sedan dess har hockeyföreningarna i Örnsköldsvik försökt att enas om var en ny ishall ska ligga. Nu hösten 2015 kan vi konstatera att dessa försök fortfarande pågår. Det senaste förslaget är en enklare tälthall vid Skyttisområdet för sex miljoner kronor men det förslaget blir inte verklighet säger Johan Strömqvist, idrottsstrateg på fritidsförvaltningen.

I väntan på att klubbarna ska enas om en lämplig plats och en finansiering går nu kommunen in och köper istid i Husum. Drygt 2 miljoner för de tre kommande säsongerna. Det pris som isalliansen i Husum tidigare debiterat har legat mellan 1.000-1.500 kronor per timme. Med kommunens subvention kommer priset per timme att ligga runt 400 kronor för föreningslivet.

–Jag tror inte det händer något den här mandatperioden när det gäller ett ishallsbygge, avslutar Johan Strömqvist.

Frågan är uppe på bordet hos kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen.