Nivrenaskolan försöker fånga upp elever innan de behöver särskilt stöd

3:43 min

Nivrenaskolan i Kvissleby är en av de skolor i länet med störst andel elever med särskilda behov, visar en rundringning som P4 Västernorrland gjort. Nu pågår arbetet med att fånga upp elever tidigare. 

Nu pågår ett arbete för att det inte ska gå så långt att eleverna hamnar i den situationen att de behöver ett åtgärdsprogram. Att 27 procent av eleverna har ett åtgärdsprogram visar på brister inom undervisningen.

– Siffrorna visar att vi inte lyckats göra lärmiljön tillräckligt tillgänglig, säger Ann-Catrine Karlsson, rektor på Nivrenaskolan.

Eleverna har fått skriva ett brev om vad de tycker att skolan ska förändra och förbättra. Där framkom det att skolan måste förbättra studieron.

– Vi har tydligare regler i klassrummen och erbjuder elever som inte kan bidra till studiero att gå till ett annat rum för att få stöd och hjälp.

Nivrenaskolan har också jobbat med att ta fram tydliga strukturer så att eleverna känner igen sig.

– Alla lektioner ska ha en liknande struktur och eleverna har bestämda platser.

Vad hoppas du att detta ska förändra?

– Målet är att sätta in stödåtgärder innan eleven upplever att hon eller han har misslyckats.