Specialpedagogiska skolmyndigheten hjälper skolor med stödinsatser

5:05 min

Allt fler skolor tar hjälp av den Specialpedagogiska skolmyndigheten med huvudkontor i Härnösand för att utveckla arbetet när det gäller särskilt stöd.


I en klass på 30 elever finns det i snitt 3-4 elever som är i behov av särskilt stöd, eftersom dom riskerar att inte klara av skolan annars. Specialpedagogiska skolmyndigheten, som har sitt huvudkontor i Härnösand, hjälper till med att utveckla skolornas arbete när det gäller särskilt stöd.

– Många skolor kontaktar oss när de upplever att de kört fast och behöver ett perspektiv utifrån, säger Maria Grundel, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hennes bästa tips till skolor är att fånga upp elever i tid.

– Tidiga insatser ger alltid ett bättre resultat, säger Maria Grundel.

Om eleverna inte får rätt stöd i rätt tid finns det en risk att eleverna känner ett utanförskap.

– Det är viktigt att ge det specialpedagogiska arbetet i klassen i ett första skede.