Det saknas detaljerat underlag till landstingets sparförslag

5:33 min

På fredag kommer landstinget Västernorrland att redovisa hur man kommit fram till hur landstinget ska spara 250 miljoner kronor. Det säger nu landstingsdirektören Anders L Johansson. Men det finns inget detaljerat underlag till hur man kommit fram till siffrorna. 

Hur ser du på att landstinget inte berättat mer om sparförslagen? Diskutera i kommenteringen. 

Det har nu kommit kritik från politiker för att man inte fått ta del av underlaget för landstingets sparförslag för sjukhusen i länet. Inför mötet med hälso- och sjukvårdsnämnden förra veckan skickade Soledad Henriquez ett mail till Margaretha Berglund Rödén, förvaltningschef för specialistvården i länet, där hon frågade om underlaget till besparingarna, och hur man kommit fram till siffrorna. Då fick hon inget svar, och tog med sig frågan till nämndsammanträdet.

– Där var tjänstemännen tydliga. Nej, jag fick inte ta del av dem, säger Soledad Henriquez.

Landstingsledamoten Lars-Gunnar Hultin (V) säger att anledningen att politikerna inte får ut något ordentligt underlag till sparförslagen är för att det inte finns några.

– Det finns inte underlag och det är därför vi inte har fått det. Det är farligt att säga men det är faktiskt vad jag tror, säger Lars-Gunnar Hultin.  

Enligt Anders L Johansson, landstingsdirektör, finns det i nuläget bedömningar kring hur man kommit fram till att landstinget kan spara 250 miljoner kronor. Det finns däremot inga detaljerade förslag, men det handlar inte om någon hemlighetsmakeri.

– Vi har tagit fram ett första underlag som svarar på frågan vilken typ av insatser och åtgärder som måste till för att spara 250 miljoner kronor. Nu är det upp till politikerna att bestämma om vi ska jobba vidare med detta. När man bestämmer sig för att gå vidare med underlaget kommer vi att fördjupa våra analyser och det ska då redovisas öppet och tydligt.