Landstingets besparingar ett dråpslag för kulturen

4:01 min

Om Landstinget genomför sin besparingsplan är det ett dråpslag för  kulturlivet. Det menar kommunernas kulturpolitiker i Västernorrland

Det är svårt att säga hur stora besparingar det kan komma att bli men i landstingets arbetsmaterial listas tänkbara kostnadsreduceringar tre år framåt med totalsiffran 32,8 miljoner 2018.

Men kulturpengar kan också försvinna i form miljoner som delas ut i bidrag och anslag.

Listan är väldigt provisorisk, säger landstingets regionala utvecklingsdirektör Hans Wiklund som säger att förslaget dök upp helt utan att ha diskuterats med verksamheten.

Man har heller inte diskuterat sparförslaget med kommunerna som är mycket involverade i samma kultursatsningar. 

Vi har projekt som är gemensamma, vi har ekonomier som är sammanvävda. Det skulle få en oerhört stor påverkan på länets kulturliv om det här gick igenom

Finansieringen inom kulturområdet sker ofta med både statliga-, landstings- och kommunala medel och landstingets besparingar har direkta konsekvenser för kommunerna, säger Kultur- och fritidspresidiet i Västernorrland som är en grupp inom Kommunförbundet och där deltagarna är kulturpolitiker från samtliga sju kommuner i länet. 
Nu har presidiet skrivit ett uttalande som man skickat till landstinget.

Förverkligas föreslagna besparingar skulle det inte bara innebära ett dråpslag för det regionala kulturlivet, utan även för kommunernas kulturverksamheter, civilsamhället och för de enskilda kulturskaparna

Amanda Lind (MP) som är ordförande i kulturutskottet i Härnösands kommun och sitter med i presidiet säger att det kommer att försvinna ännu mer pengar eftersom staten ofta lägger till lika mycket som det man satsar lokalt. Tre sparade miljoner kan därmed betyda att man tappar verksamhet för sex miljoner. 

Nu ser det i alla fall ut att bli diskussion mellan kommuner och landstinget
– Vi är inbjudna till ett kulturforum nästa vecka och det är det samverkansforum vi har mellan landstinget och kommunernas kulturnämnder så det är jättebra att vi ska ses, säger Amanda Lind.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sverigesradio