Civilminister Shekarabi på besök i Gideå

5:21 min

Idag besöker civilminister Ardalan Shekarabi Gideå i norra Ångermanland för att få en bättre inblick i hur Örnsköldsviks kommun jobbar med landsbygdsfrågor.

Idag och i morgon pågår Landsbygdskonferens Höga kusten i Örnsköldsvik. Två dagar där politiker, näringsidkare, turistentreprenörer och andra möts för att hitta vägar att lösa de problem som finns på landsbygden. 

På plats finns civilminister Ardalan Shekarabi som idag underförmiddagen besökte Gideå för att på plats få en inblick i hur Örnsköldsviks kommun jobbar med landsbygdsfrågor. Även flyktingar som kommit till området finns med på agendan och ministern imponeras av alla krafter som hjälps åt i samhället, såväl organiserade som enskilda människors insatser.

– Jag har själv kommit hit till Sverige en gång i tiden som flykting och jag vet hur mycket det betyder att komma in i föreningslivet, att komma in i ett sammanhang. Det handla om en fotbollsklubb eller en svenskakurs i kyrkan. Det betyder väldigt mycket och utan det här engagemanget och utan inblandning av det civila samhället så kommer det att vara svårt att hantera detta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Vad säger du om de problem som finns? Här har man lyft problemet med transporter och wifi till exempel.

– Vi gör allt vi kan men det är hela tiden nya utmaningar efter som det är så många som är på flykt. Just nu jobbar vi på bred front. Hur kan vi se till att människor kan bosätta sig på orter där det inte finns utbyggd kollektivtrafik kan ta sig till undervisning och olika typer av aktiviteter till exempel

Är det en strategi att flyktingarna hamnar på mindre orter?

– Det är ingen strategi utan de hamnar där det finns lediga bostäder vilket oftast är på mindre orter. Men vi vill ha ett system där alla kommuner tar ett ansvar och tar emot flyktingar.

Efter Gideå väntar ett tal på landsbygdkonferensen i centrala Örnsköldsvik under rubriken Tillsammans bygger vi Sverige. Vad blir budskapet?

– Vi måste jobba med sammanhållningen i vårt fantastiska land. Vi måste säkerställa att vi har likvärdiga villkor var man än bor i landet. Sjukvård, utbildning, omsorg och så vidare, säger Ardalan Shekarabi.