Så här många flyktingar tar vi emot

Det skiljer sig även mellan kommunerna i Västernorrland hur många flyktingar man tar emot

Fakta om flyktingmottagandet i kommunerna i Västernorrland. Källa:Aftonbladet

Ånge kommun har tagit emot 9 flyktingar hittills i år.

Med sina 9 480 invånare tar Ånge emot 0,9 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Ånge på plats 237 bland landets 290 kommuner, och är sämre än genomsnittet.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, hade Ånge tagit emot 24 personer under samma period.

Sundsvalls kommun har tagit emot 230 flyktingar hittills i år.
Med sina 97 572 invånare tar Sundsvall emot 2,4 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Sundsvall på plats 163 bland landets 290 kommuner.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Sundsvall ha tagit emot 243 personer under samma period.

Timrå kommun har tagit emot 41 flyktingar hittills i år.
Med sina 18 058 invånare tar Timrå emot 2,3 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Timrå på plats 165 bland landets 290 kommuner.
Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Timrå ha tagit emot 45 personer under samma period.

Härnösands kommun har tagit emot 207 flyktingar hittills i år.
Med sina 24 960 invånare och 8,3 flyktingar per tusen invånare, är Härnösand en av de kommuner som tar emot flest flyktingar, i förhållande till sin storlek, på plats 31 bland landets 290 kommuner.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Härnösand ha tagit emot 62 personer under samma period.

Kramfors kommun har tagit emot 107 flyktingar hittills i år.
Med sina 18 353 invånare tar Kramfors emot 5,8 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Kramfors på plats 60 bland landets 290 kommuner,och är bättre än genomsnittet.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Kramfors ha tagit emot 46 personer under samma period.

Sollefteå kommun har tagit emot 188 flyktingar hittills i år.
Med sina 19 874 invånare och 9,5 flyktingar per tusen invånare, är Sollefteå en av de kommuner som tar emot flest flyktingar, i förhållande till sin storlek, på plats 21 bland landets 290 kommuner.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Sollefteå ha tagit emot 50 personer under samma period.

Örnsköldsviks kommun har tagit emot 134 flyktingar hittills i år.
Med sina 55 457 invånare tar Örnsköldsvik emot 2,4 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Örnsköldsvik på plats 160 bland landets 290 kommuner.

Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, borde Örnsköldsvik ha tagit emot 138 personer under samma period

Asylsökande per 1000 kommuninvånare

Ånge             50,1
Kramfors       43,5

Härnösand     34,7
Sollefteå        20,9

Timrå             17,8
Sundsvall       10,1
Örnsköldsvik    9,2