Nämndsordförande vill se statligt stöd för hjälp till elever med särskilda behov

5:15 min

Det råder en stor brist på lärare som kan jobba med elever i behov av särskilt stöd och det går ut över eleverna. Krister Håkansson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Timrå, vill se mer statligt stöd.

Under dagen idag har vi berättat om Jannice Thelanders som har autism och AHDH och som haft en rörig vår. Anledningen är att det varit brist på personal, lokaler och dålig framförhållning.

Krister Håkansson (V), ordförande för barn- och utbildningsnämnden, säger att han blev ledsen när han fick höra om problemen.

– Jag blev mest ledsen över att höra att överlämningarna mellan skolorna inte fungerat.

Bristen på specialpedagoger gör att Jannice Thelanders son idag går i en grupp med tre andra elever, men det finns ingen pedagog i gruppen.

Krister Håkansson (V) säger att Timrå inte är ensam med att ha svårt att rekrytera lärare och vill därför se stöd från staten.

– Vi skulle kunna fortbilda lärare och staten kan vara med och hjälpa till genom att lärarna jobbar till exempel 75 procent i skolan och sedan får hjälp ekonomiskt för att fortbilda sig, säger han.