Ny förskola ska byggas i Örnsköldsvik

2:50 min

I Örnsköldsvik kom idag beskedet att kommunen bygger en helt ny förskola för 30 miljoner kronor.

En enig bildningsnämnd har sagt ja till en ny förskola som ska rymma upp till 130 barn. Bygget ska stå klart under 2018 hoppas Birgit Olsson Johansson (S) ordförande i bildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun. 

Hur stort är  behovet av förskoleplatser  i Örnsköldsvik?

Det är ett otroligt stort behov, antalet barn har ju ökat något, och vi har fler som frågar efter plats. Framförallt i de centrala delarna av vår kommun har vi haft utmaningar och vi har blivit tvungna att hyra in dyra paviljonger. 

Slipper ni hyra paviljonger nu?

Paviljonger är kortsiktiga lösningar, för de är dyra. Det är klart vi ska se till att bygga när vi ser att behovet är långsiktigt. Och vi har för avsikt att bygga mer, det finns avsatt i fullmäktiges budget. Men vi vet inte exakt var vi börjar.

Behovet är stora i centrala delar säger du, betyder det att det inte blir satsningar på landsbygden?

– Jo, absolut det blir det, när vi bygger Bredbynskolan får förskolan fler utrymmen. När jag säger centralt så handlar det om en mils radie från centrala Örnsköldsvik,  Domsjö, Bonnäset och Järved. Det är dit människor har flyttat i första hand. Men vi har en del utmaningar ute på landsbygden.

Varför har ni valt att bygga en försskola för 130 barn till så små barn?

– Alla kommer inte att vara på samma ställe, utan det blir flera avdelningar, där man delar in efter olika åldrar, och man tänker på hur utemiljöerna ska utformas för att passa många barn, säger Birgit Olsson Johansson (S) ordförande i bildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun.