Här är landstingets beräkningar på sparpaketet

2:18 min

Idag har landstingsledningen redovisat sina beräkningar som ligger bakom de åtgärder man nu diskuterar för att komma till rätta med ekonomin.

Det krävs att Landstinget skär ner kostnader motsvarande 500 miljoner kronor fram till 2018 för en hållbar ekonomi. 

Utan några åtgärder är prognosen att Landstinget i Västernorrland kommer landa på -1,8 miljarder kronor i slutet av 2018.

I åtgärdspaketet ingår både det man kallar "strukturella åtgärder" som ska minska kostnaderna med 50 miljoner kronor och samtidigt ska intäkterna öka med 250 miljoner kronor. 

Höjer man till exempel skatten med 80 öre år 2016 så hamnar landstinget på plus redan 2018 enligt de beräkningar man lagt fram idag. Man har också en prislapp på vad olika åtgärder kan ge i sparade pengar.

Avveckling/flytt av akut och planerad kirurgisk och ortopedisk vård från Sollefteå till exempel skulle ge en besparing på 50 miljoner, enligt de beräkningar som landstinget presenterade idag. 

Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård från Örnsköldsvik bedöms ge en så kallad samordningsvinst på 40 miljoner, är ett annat exempel. 

Sundsvalls sjukhus om förslagen genomförs

 • Akutmottagningen öppen dygnet runt
 • Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen
 • Samtliga mottagningar öppna
 • Förändrat uppdrag inom ortopedi
 • Förändrat uppdrag inom kirurgi
 • 326 vårdplatser fördelade på 14 avdelningar. Utökning med 10 kirurgplatser.

Örnsköldsviks sjukhus om förslagen genomförs

 • Akutmottagningen öppen dygnet runt
 • Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen
 • Samtliga mottagningar öppna
 • Oförändrat uppdrag inom medicin och geriatrik
 • Visst utökat uppdrag inom rehabilitering och onkologi
 • Förändrat uppdrag inom kirurgi och ortopedi
 • Utökat uppdrag planerade höft- och knäprotesoperationer
 • 124 vårdplatser fördelade på 8 avdelningar. Utökning med 5 ortopedplatser.

Sollefteå sjukhus om förslagen genomförs

 • Akutmottagningen öppen dygnet runt
 • Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen 
 • Samtliga mottagningar öppna 
 • Utökat uppdrag inom medicin och rehabilitering
 • Utveckling av geriatrik och onkologi
 • 50 vårdplatser fördelade på 3 avdelningar. Minskning med 16 kirurg- och ortopedplatser. 
 • Länsuppdrag för utredning och behandling av kroniska smärttillstånd.