Skyfall över Sundsvall

2:34 min

Det har regnat kraftigt över Sundsvallområdet idag - tidvis riktiga skyfall, och delar av nya E4 vid båda brofästena var översvämmade.


Hur ser det ut hos dig? Har du drabbats av översvämning? Berätta i kommenteringen!

Bilarna tvingades tvärbromsa, men kunde ta sig igenom vattenmassorna.

Orsaken till översvämningen var att dagvattenbrunnarna satts igen av lera och grus som runnit från planteringen bredvid vägbanan.

David Antonsson på Peab skrapade fram brunnarna, som var täckta med sand för att få vattnet att rinna undan. Med hjälp av en metalldetektor letade han brunnslocken i den stora vattenpölen.

– Vi har hittat en, och där har det runnit undan, nu ska vi bara hitta en till.

Kommer det alltid bli översvämning på det här stället vid kraftigt regn?

Det kommer det inte bli, så fort det har växt till sig i planteringarna kommer inte jorden och sanden att rinna ut i vägbanan.