Socialdemokraterna redo att bredda processen

Socialdemokraterna i Västernorrlands förtroenderåd är fast beslutna att landstingets ekonomi måste bringas i balans, utifrån landstingsfullmäktiges beslut om en insatsplan. Det berättar man i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna i Västernorrlands förtroenderåd är samlade i Kramfors under helgen och har idag lämnat ett antal uppmaningar till den socialdemokratiska landstingsgruppen inför den fortsatta processen.

- Vi kan konstatera att processen hittills inte varit bästa möjliga när det gäller behovet av kommunikation och öppenhet, detta behöver vår landstingsgrupp bredda. Vi kommer nu att gå in i djupare dialog med andra partier, såväl samarbetspartierna som oppositionen för att hitta breda långsiktiga lösningar, säger Eva Sonidsson, distriktsordförande.

Socialdemokraterna Västernorrland har inte idag fattat några beslut om landstingets ekonomi i övrigt eller landstingets skattesats.

- Givna utredningsuppdrag ska fullföljas och nu kompletteras med kunskapsunderlag i helhetsperspektiv. I de fall underlagen visar sig inte vara hållbara över tid, måste föreslagna åtgärder omprövas och besparingskrav omfördelas. Behovet av en större kostnadsreducering kvarstår dock, konstaterar Ewa Back, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Vi är medvetna om att kommande åtgärder kan innebära kontroversiella ställningstaganden och att intressekonflikter inte kommer att kunna undvikas. 

Desto svårare en process är, desto viktigare är det att upprätta tydlig respekt för det sätt varpå arbetet drivs och det sätt varpå beslut förbereds och begrundas.

Socialdemokraterna kan inte annat än konstatera att den process för ekonomisk balans som varit, inte uppfyller de krav på kommunikation, öppenhet, kunskapsbasering som stora och oåterkalleliga förändringsarbeten kräver. Det är därför nödvändigt med en nystart som innebär att processen breddas och fördjupas, där dessa omistliga faktorer tas på allvar och praktiseras som bygger på följande ställningstaganden:

1. Den socialdemokratiska landstingsgruppen har även fortsättningsvis förtroendet och ansvaret för hur det socialdemokratiska inflytandet i landstinget Västernorrland utformas och utövas.

2. Fördjupat kunskapsmaterial ska tas fram och presenteras, som kompletterar redan framtaget underlag. Givna utredningsuppdrag ska fullföljas och kompletteras med kunskapsunderlag i hehetsperspektiv. Detta innebär att de ställningstaganden som landstingsgruppen tidigare gjort kompletteras. I de fall kunskapsunderlaget visar att grunder för tänkta beslut inte är hållbara måste planerade åtgärder omprövas och besparingskrav omfördelas. Av kunskapsunderlaget ska även framgå det faktiska behovet av kostnadsminskningar för en ekonomi i balans.

3. Oaktat de kostnadsminskningsåtgärder som utgår från insatsplanensn ambitioner ska hela organisationen arbeta vidare med löpande kostnadsminskningsåtgärder. Detta arbete ska fortlöpande inrapporteras.

4. En plan för en bred dialog måste upprättas för det fortsatta arbetet. Den ska omfatta landstingets förtroendevalda, samarbetspartierna, oppositionen och tjänstemannaledningen. Dialogen ska också inbegripa de politiska partierna och den politiska ledningen för länets kommuner. Informationsflöde till medarbetare i hela organisationen ska säkerställas.

5. En tidplan upprättas utifrån ovanstående punkter.

6. Distriktsstyrelsen äger fortsättningsvis frågan om skattesats för landstinget i Västernorrland.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista