Flyktingströmmen skapar många jobb i Västernorrland

3:57 min

Hundratals jobb kan komma att skapas i Västernorrland i samband med den stora flyktingströmmen, som boendepersonal, byggarbetare och väktare. Även Riksbanken tror att ekonomin i hela landet kommer att stärkas.

Det fanns nästan 5 200 asylsökande i länet i slutet av oktober och flera evakueringsboenden och hem för ensamkommande flyktingbarn har öppnats.

En kommun som är i stort behov av arbetskraft är Sundsvall, säger flyktingsamordnaren Ulla Näsman.

Det handlar just nu mycket om att bemanna de boenden som vi öppnat i kommunen.

Förutom att människor på flykt får skydd i Västernorrland är det också bra för ekonomin på både kort och lång sikt enligt det kommuner P4 Västernorrland varit i kontakt med.

Även Riksbanken gör samma bedömning att flyktingströmmen kommer att ge en positiv effekt för den svenska BNP när det blir fler jobb, och en ökad handel.

Till och med de anlagda bränderna på asylboenden runt om i Sverige har skapat mer jobb kring de tre evakueringsboendena som öppnats i Sundsvall.

– Det är väktare som tagits in för att hålla ordning på säkerheten kring boendena, säger Ulla Näsman

Till den akuta verksamheten har befintlig personal, alltså redan anställda inom Sundsvall kommun fått rycka in. men på sikt är det inte hållbart för då blir annan verksamhet så småningom lidande.

– Än så länge klarar vi oss men det kan bli så. Då blir det en viktig prioritering som politikerna måsta göra, säger Ulla Näsman

Ett annat grepp som Sundsvalls kommun redan kört igång är att locka tillbaka pensionärer till arbetslivet.

– Det har redan hänt att pensionärer kommit in och börjat jobba igen. Vi behöver ännu fler händer och goda krafter just nu, säger Ulla Näsman.

För landets kommuner blir det mycket dyrt att anställa alla som behövs. Så ett större ekonomiskt ansvar från staten är helt nödvändigt, menar Ulla Näsman.

– Ja, det tycker jag är en självklarhet. Vi har redan haft stora kostnader som vi ännu inte fått täckning för från Migrationsverket, säger Näsman.

Många som kommer till Sverige är bra utbildade och har kompetenser för många olika typer av jobb. Hur ska Sundsvall kunna ta vara på de här kunniga människorna?

– Det är något vi ska titta på framöver. Vi vet till exempel att det kommit både lärare och läkare och det kan verkligen gynna Sundsvall om vi kan få dem att stanna kvar, säger Ulla Näsman.