Framtiden för Y:et diskuteras

1:11 min

Diskussionerna har länge gått varma om vad som ska hända med Bengt Lindströms kända Y vid E4:an i Timrå, Megan Sandberg tycker konstverket är viktigt för hela länet. 

Igår höll intresseföreningen Y:ets framtid ett första möte för att diskutera konstverkets framtid. Megan Sandberg är Vice ordförande i föreningen och hon tycker att Y:et förtjänar den omsorg det behöver.

– Det är en hel del som behöver göras och det är ganska akut också.

Mötet lockade ett 20-tal personer och enligt Magdalena Sandberg fick intresseföreningen sju nya medlemmar.

Timrå kommun vill inte längre betala underhållet för konstverket, kom det fram några intressanta förslag på mötet?

– Det kom fram bra förslag, alla var överens om att Y:et skulle vara kvar och att vi ska jobba tillsammans med länsstyrelsen för att få det klassat som ett byggnadsminne, vilket skulle vara landets första.