Forskare vill återskapa samisk historia i Mellansverige

I de mellansvenska skogarna finns ett gammalt kulturarv som få människor känner till. Där bodde gammalt tillbaka ett folk som var hästslaktare, korgmakare och vargrännare. De kallades sockenlappar. 

Här hör du den första delen om samernas historia i mellansverige.

Arkeologen Gunilla Larsson vid Uppsala universitet har intresserat sig för denna bortglömda historia. Vid Medkogstjärn, ett par mil väster om Hudiksvall, bodde stadslappen Lars Jonsson Häll som under 1800-talets första hälft var anställd av Hudiksvall stad för typiska sockenlappsysslor.

Endast grunden finns kvar av hans gamla stuga, men det visar sig att vår sagesman Erik Nilsson har en hemlighet att visa på sina ägor ute på en ö vid Långsjön, några mil söderut.

Här står nämligen stadslappen Lars Jonsson Hälls stuga. Den enda bevarade i Häsingland som Gunilla Larsson känner till.

Fantastiskt att den är bevarad. Den borde vara ett världsarv.

Det var Erik Nilssons morfar som för drygt 100 år sedan tog hand om Lars Jonsson Hälls stuga vid Medskogstjärn och flyttade den till Storön på Långsjön, där den fungerat som fritidsstuga för Eriks familj.

Systemet med sockensamerna uppstod i Mellansverige i mitten på 1700-talet efter att myndigheterna ville göra nomadiserande samiska familjer bofasta.

Dessa blev anställda av en socken och skulle vara allmogen behjälplig med hästslakt, förse bönderna med rotslöjd och jaga rovdjur.

I många år trodde forskarna att sockenlapparna var tiggarsamer som kom norrifrån.

Men de senaste decenniernas forskning visar att det funnits en gammal samisk kultur som sträckte sig ända ner till Värmland i söder och Uppland i öster och upp efter norrlandskusten.

De levde nomadliv med små renhjordar bestående av skogsrenar anpassade för ett liv i skogen året om.

Vid Järvsjön utanför Söderhamn finns en gamma samisk boplats som undersöktes för några år sedan och daterades till 1300-talet.