Ny era i Husum när Metsä går från papper till kartong

4:23 min

Måndagen den 4 januari 2016 klockan 14.00 skrivs ett nytt och stort stycke industrihistoria när finpappersproduktionen försvinner vid Metsä Boards fabriksenhet i Husum.


Just nu jobbar 1.400 gästarbetare med att förbereda för en övergång till kartongtillverkning.

Två miljarder investeras samtidigt som 190 personer tappar sina jobb. Ett beslut som ska trygga närmare 700 jobb i framtiden.

Vi har besökt Husum samhället i norra Ångermanland som är så intimt förknippad med pappers och massatillverkningen.

Samhället Husum i norra Ångermanland ser inte ut som det brukar göra just nu. 1.400 gästarbetare finns i Husum för att bygga om fabriken från pappers till kartongtillverkning.

100 olika företag är på något sätt inblandad i det som händer inne och utanför fabrikens väggar. Den 650 meter långa hamnen byggs ut och förlängs med drygt 100 meter för att klara exporten till bland annat USA. Och inne i fabriken både rivs och byggs det om.

Baracker på rad och på höjd har installerats för att klara mathållningen för 1.400 personer. Parkeringsplatserna räcker inte till och inne på affären trängs både svenska och utländska gästarbetare berättar föreståndaren Håkan Byström.

Alla i branschen tycks vara helt eniga, utan den här satsningen på kartong hade fabriksenheten i Husum varit på fallrepet.

Kort efter första världskrigets slut lämnade den första massabalen Husum. 1972 togs den första pappersmaskinen i bruk, knappt 10 år senare fanns det tre såna jättar igång och Husum var Europaledande när det gällde tillverkning av datapapper.

De senaste 10 åren har marknaden för papper krympt rejält, efterfrågan på kartong har ökat i motsvarande riktning. Nu ska det tillverkas 700.000 ton kartong årligen i Husum.

Metsä Board investerar ungefär 2 miljarder kronor på den här omstruktureringen i Husum. Det har kostat bygden 190 förlorade jobb men också en anläggning som nu ska stå rustad inför framtiden.

Kvar blir 650 människor som just nu utbildas i konsten att tillverka kartong.