Rättspsyk: Vi anmäler oss själva

1:45 min

Efter att en man som vårdats på Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall tagit sitt liv trots tillsyn en gång i kvarten anmäler nu kliniken sig själva. Det berättar tillförordnad chef Bengt Eriksson.

Mannen som skulle ställas inför rätta för mordet på en kvinna i Strömsund vårdades på Rättspsykiatriska kliniken i väntan på rättegång. Enligt tillförordnad chef Bengt Eriksson har man gjort bedömningen att mannen hade en viss självmordsrisk på grund av den situation han befann sig i.

Det gjorde att man från klinikens sida hade tillsyn av mannen var 15:e minut. Trots det lyckades alltså mannen igår ta sitt liv.

– Tyvärr, tyvärr, hade han bestämt att ta livet av sig utan att vi fått indikationer på det, säger Bengt Eriksson.

Hur kan det ske trots bevakning varje kvart?

– Tyvärr är det så att människor som verkligen har bestämt sig ändå lyckas i många fall. Alternativet är att ha en helt steril miljö eller en total övervakning och det blir en omänsklig miljö.

Hur går ni vidare nu?

– Vi Lex Maria anmäler oss själva och så gör vi en utredning. Sedan kommer IVO (Inspektionen för vård och omsorg) hit och så får vi tala om det.

Kan du se några brister?

– Ingenting som är upppenbar i alla fall, säger Bengt Eriksson.