Skylt på akutmottagning och primärvårdsjouren.
1 av 3
Skylt på akutmottagning och primärvårdsjouren. Foto: Anna Ahlström
Exteriör på Sundsvalls sjukhus
2 av 3
Foto: Sara Johansson/SR
En paus i landstingsfullmäktige. Foto: AC Carlsson/SR
3 av 3
En paus i landstingsfullmäktige. Foto: AC Carlsson/SR

Direktrapport från landstingets budgetdebatt

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade igenom sin budget som bland annat innebär en skattehöjning med 60 öre och dyrare avgifter för akutbesök och tandläkarvård. 

Här hittar du vår direktrapportering från debatten! 

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Välkomna! Budgetdebatten börjar om några minuter.

09:52, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: På det här sammanträdet ska Landstingsfullmäktige bland annat besluta om budgeten för 2016 och dessutom om en ekonomisk plan för 2017 och 2018.

10:00, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Ordförande klämtar i klockan och ledamöterna sätter sig ner.

10:04, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Dagens budgetdebatt är lite annorlunda. Det är förlängd talartid idag.

10:05, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Samtidigt är det en allmänpolitisk debatt, så man har möjlighet att lägga ut texten, säger ordförande Hans Stenberg (S)

10:06, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Erik Lövgren (S), ordförande i landstingsstyrelsen, börjar att tala om flyktingkrisen.

10:07, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Västernorrland ska vara och är ett län som välkomnar nya invånare, säger han.

10:09, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu går han över till budgeten. Det ekonomiska utrymmet för satsningar är mycket begränsat, konstaterar han.

10:10, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Majoriteten har inlett en förändringsresa som har målet att nå en ekonomi i balans.

10:11, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Därför föreslår man en skattehöjning på 60 öre, säger Erik Lövgren (S).

10:12, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: "Med den här budgeten tar vi Västernorrland in i framtiden. Det är första gången på mycket länge som verksamheterna får en realistisk budget", säger Erik Lövgren (S) i talarstolen.

10:14, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Per Wahlberg (M) kliver upp i talarstolen.

10:15, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Mycket har hänt i verksamheten och personalen sliter hårt. Det finns många vardagshjältar, konstaterar Per Wahlberg (M).

10:17, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Majoriteten har redovisat ett magert resultat. Han kritiserar också de olika skattehöjningar som disktuerats. 70 öre, 1 krona och så nu 60 öre.

10:20, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Moderaterna själva föreslår en skattehöjning på 50 öre.

10:20, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör:
Man vill också att man gör en oberoende utredning av möjliga besparingar, för att man inte ska hamna i bypolitik.

10:21, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: När utredningen är klar föreslår (M) en besparing på 190 miljoner istället för majoritetens 160 miljoner.

10:22, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Moderaterna vill också minska beroendet av hyrläkare.

10:22, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Därför är man intresserad av att införa det man kallar rotationstjänster. Man har en basplacering, och sedan kan man vissa veckor arbeta på andra sjukhus, säger Per Wahlberg (M).

10:23, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: (M) vill sälja Österåsen.

10:25, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu kliver Ewa Back (S) upp i talarstolen. Hon är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

10:26, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Vi måste ge en jämlik vård i hela länet. Idag varierar kötiderna och det finns mycket att göra, säger Ewa Back (S).

10:28, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Specialistvården ska klara att spara 160 miljoner kronor det närmaste åren, konstaterar hon. Samtidigt kommer ett uppdrag att hålla kostnadsökningarna på 3 procent.

10:29, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Man kan redan nu säga att kostnaden både för läkemedel och transporter kommer öka med mer än 3 procent. Man måste därför göra "vardagasrationaliseringar", säger Ewa Back.

10:30, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Linnea Stenklyft (S) står nu i talarstolen.

10:32, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det kommer vara viktigt att kunna behålla personal. Det krävs insatser för att komma ifrån sitsen idag att ha 50 procent vakanser bland husläkare, säger Linnea Stenklyft (S).

10:34, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Hans Hedlund (C) klargör att Centern inte är för några generella sparkrav. Men säger samtidigt att besparingarna måste ske på samtliga sjukhus.

10:39, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Han spår att budgeten för nästa år inte kommer att räcka till för landstinget.

10:40, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Ju längre in på 2016 vi kommer desto större kommer besparingen bli, konstaterar han.

10:40, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör:
Mats Hellhof (SD) går nu upp i talarstolen.

10:41, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Han börjar med att säga att man står utanför alla kartellbildningar.

10:42, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: SD vill ha budgetdisciplin. På grund av det svåra läget föreslår SD en skattehöjning på 60 öre.

10:44, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Man vill bland annat lägga ner specialistvården i Sollefteå, som enligt SD ska bedrivas i Sundsvall och Örnsköldsvik.

10:46, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Lars Gunnar Hultin (V) går upp i talarstolen.

10:47, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör:
Han berömmer den nya ledningen. En grupp kommer besöka samtliga sjukhus i länet för att möta personalen. "Det behövs hjärta, klocka och pengar" berättade en sjuksköterska han träffat och diskuterat den ekonomiska krisen med.

10:49, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Införandet av länsklinikerna har inte bara varit gott, enligt (V). Man måste börja samarbeta mer mellan sjukhusen, konstaterar han.

10:50, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Vänsterpartiet föreslog först en skattehöjning på 1 kr. Men i de fortsatta diskussionerna landade man sedan på 60 öre. Med en öppning att diskutera vidare.

10:52, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör:
Nu tar man en längre paus i debatten om budgeten. Man kommer dela ut kulturstipendium och äta lunch. Beräknad till att börja igen är kl. 13.30. Välkomna tillbaka då.

10:55, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu börjar debatten igen efter pausen. Ingeborg Wiksten (FP) börjar.

13:32, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: För många patienter får vård på fel vårdnivå, säger Ingeborg Wiksten (FP). Inflödet till akuten måste minska.

13:33, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör:
Kvällsöppna vårdcentraler och närakuter kan vara lösningen, säger hon.

13:33, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Majoritetens budget saknar idéer och visioner, säger hon.

13:34, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Folkpartiet har själva lagt ett förslag till budget.

13:34, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Miljöpartiet står bakom en skattehöjning på 60 öre, säger Eva Andersson (MP).

13:36, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Landstinget ska vara ett föredöme och etiska hänsyn ska ske vid inköp och när man placerar kapital, enligt MP.

13:39, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Viktigt att man nu breddar och fördjupar underlaget för de besparingar som ligger framför, konstaterar Eva Andersson (MP).

13:40, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Alla turer kring bemanningsplaner skapar oro bland personalen och ökar sjukskrivningstalen. Nu är det dags att ta tag i saken, säger Mona Hammarstedt (KD)

13:41, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: En dialog med personalen och facken behöver påbörjas omedelbart inför de besparingar som kommer, säger hon.

13:42, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Kristdemokraterna vill höja patientavgiften och höja skatten med 70 öre, säger Mona Hammarstedt (KD).

13:44, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Entreprenad eller intraprenad för Sollefteå sjukhus och Österåsens hälsohem är möjligt, anser KD.

13:45, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Även Kristdemokraterna har eget förslag för budget 2016.

13:46, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Bengt Sörlin (M) kritiserar nu turerna kring Sollefteås sjukhus, och han vill ha svar på hur den förfrågan om intraprenad som inkommit till landstinget kommer att behandlas.

13:51, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Vi kan mycket väl titta på ett intraprenadförslag om man inte gör avkall på patientsäkerheten, säger Kenneth Challis (V).

13:53, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det har kommit in en ansökan om intraprenad, säger Linnea Stenklyft (S), som kommer att behandlas.

13:55, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Kostnadsökningstakten har minskat, konstaterar Jan-Olof Häggström (S). Och säger samtidigt att han är för stora breda politiska uppgörelser.

13:58, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Intraprenad betyder att personalen själva tar över och driver verksamheten.

14:00, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: "Den som är satt i skuld är inte fri", säger Elvy Söderström (S). Vi behöver varningslampor så vi inte förbrukar pengar som inte finns.

14:03, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det är viktigt att personalen ges möjlighet att vara med i diskussionerna kring de besparingar som måste göras, säger Elvy Söderström (S).

14:04, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det är rätt att ta mera tid att hitta förslag som är hållbara i tid, säger Elvy Söderström (S).

14:05, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Per Wahlberg (M) attackerar nu att partierna till en början hade helt olika förslag på hur mycket skatten ska höjas.

14:07, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Att oppositionen går fram med fyra olika alternativa budgetförslag är ingen dramatik, säger Per Wahlberg (M).

14:08, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Hälso- och sjukvårdsnämnden har diskuterat frågan om intraprenad, berättar Andreas Sjölander (S). Det som skiljer i synsätt är att intraprenad inte behöver vara en besparing, säger han.

14:13, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det är en enskild fråga som behöver utredas vid sidan om förslagen på besparingar, säger Andreas Sjölander (S).

14:14, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Moderaterna hade gärna sett att förslaget om intraprenad hade funnits med i budgeten för 2016.

14:16, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Landstinget har att besluta om hur de åtta miljarder man har till sitt förfogande ska användas.

14:40, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu diskuteras varför man inte har besparingarna i insatsplanen klara nu när man ska fatta beslut om budgeten 2016.

14:42, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Moderaterna ifrågasätter också om man lyckats minska kostnaderna för vårdskador och man frågar även om majoriteten lyckats stoppa personalflykten.

14:54, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Ewa Back (S) svarar att man aldrig påstått sig kunna spara miljoner på färre vårdskador.

14:56, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu tar fullmäktige en bensträckare på 20 minuter.

14:58, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: I morse lämnades 20 000 namnunderskrifter in för bevarandet av Sollefteå sjukhus. http://t.sr.se/1SXAYM7

15:19, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu återupptas debatten.

15:22, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Folkhälsofrågorna kan inte bara vara en fråga för FTP-nämnden utan måste vara en fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Hans Hedlund (C).

15:25, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Signalen från majoriteten att man nu gör en skattehöjning och om det inte räcker så gör man en till, är olycklig, säger Hedlund (C).

15:26, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Landstinget i Västernorrland är inte ensamma om att stå i en ekonomisk kris, säger Erik Lövgren (S) och hänvisar till landstinget i Värmland som idag fattat beslut om besparingar.

15:27, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Han poängterar att man har majoritet för sitt förslag och han säger också att frågan om insatsplanen och besparingar kan avgöras i på sammanträdet i februari.

15:29, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det krävs en renodlad kärnverksamhet, säger Erika Markusson (FP). Man redovisar inte den tid som idag används till administration och inte vård, vilket gör att det är svårt att överblicka läget.

15:34, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Kristdemokraterna väntar på nästa "runda-bords-samtal". Ett samtal är inget samtal, konstaterar Soledad Henriques (KD). Hon ifrågasätter även tidplanen att besparingarna ska vara klara till februari.

15:38, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det är tidigast i februari som man kan börja diskutera besparingar, säger Erik Lövgren (S). Utredningarna och underlagen till besparingarna ska breddas och fördjupas, och det är osäkert om man hinner bli klara till februari, säger han.

15:40, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Bengt Sörlin (M) vill få avgjort idag att man behandlar frågan om intraprenad för Sollefteå sjukhus.

15:44, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Lars Gunnar Hultin (V) kommenterar att det råder en stor samsyn bland partierna. Även över blockgränserna när man lyssnar på Centern och Kristdemokraterna, tycker han.

15:50, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Man måste räkna på nettovinsten, betonar Folke Nyström (MP) när det gäller besparingsförslagen som ska tas fram. Lägger man ner verksamheter ökar det sannolikt kostnaderna på annat håll i landstinget, säger han.

15:52, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Mona Hammarstedt (KD) pekar på att det behövs ett klargörande om vad som gäller för patientavgifter för asylsökande.

16:10, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Erik Lövgren (S) vill utreda frågan djupare innan man fattar beslut och skjuter fram en skrivning om vad som ska gälla till februarisammanträdet.

16:12, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Oppositionen får kritik för att man lägger fram flera olika alternativa budgetar, av Christer Sonidsson (S).

16:17, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: För att minska vårdskador på 100 miljoner måste man lägga in 200 miljoner, konstaterar Kjell Bergkvist (C). Det är inga lätta pengar att tjäna, menar han.

16:19, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu är talarlistan slut och man tar en paus på 10 minuter för samtal innan man klubbar budgeten för 2016.

16:20, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu återupptas förhandlingarna igen.

16:38, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Fullmäktige är nu redo att ta beslut.

16:42, 18 November 2015

Majken: Han heter väl Andreas Sjölander?

16:43, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Det gör han förstås. Ursäkta stavfel i hastigheten.

16:45, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu ska man avgöra skattehöjningen.

16:46, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag. Det betyder en skattehöjning på 60 öre.

16:47, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

16:47, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu ska man fastställa budgetplan för 2017-2018.

16:49, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Även där fattar man beslut enligt landstingsstyrelsens förslag. Samtliga oppositionspartier reserverar sig.

16:50, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Man klubbar också igenom att landstingsstyrelsen och nämnder får uppdraget att ta fram breddade och fördjupande underlag för kommande och som man skriver "nödvändiga" besparingar.

16:52, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Den nu klubbade budgeten innebär bland annat:
• Skattehöjning 60 öre.
• Höjd tandvårdstaxa med 4% (allmän tandvård).
• Besök akuten höjs från 300 till 400 kr.
• Insatsplanen står fast. 250 miljoner ska sparas in i lägre kostnader, varav 160 milj på specialistvården.
• Landstinget ska även ta fram en plan för hur primärvården ska spara 23 miljoner.

16:54, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Nu avslutar vi rapporteringen från dagens fullmäktigemöte.

16:55, 18 November 2015

Eva: Beröm till dig Ann-Charlotte, för mycket bra och intressant direktrapportering.

16:58, 18 November 2015

Ann-Charlotte Carlsson, digital redaktör: Tack för visat intresse!

18:03, 18 November 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".