Lämnade över 20 000 namnunderskrifter för bevarandet av Sollefteå sjukhus

1:30 min

När landstingsfullmäktige samlades för möte idag så möttes de av en delegation från Kramfors/Sollefteå som lämnade över 20 000 namnunderskrifter med kravet att alla tre akutsjukhus ska finnas kvar.

Jenny Karlsson och Bo Gravström var två i delegationen och de tycker de fick en bra respons när de lämnade över namnunderskrifterna till landstingsfullmäktiges ordförande Hans Stenberg.

– Vi måste lita på att de gör ett ordentligt omtag nu men vi kommer inte att ge oss utan vi kommer att jobba vidare med hela sjukvårdskedjan.

Några nya manifestaioner är inte planerade men den 23:e november blir det ett informationsmöte på Hullsta gård i Sollefteå dit även några landstingspolitiker är inbjudna.