Kubal i Sundsvall nedläggningshotat

Aluminiumsmältverket Kubal är hotat, skriver nyhetsbyrån Reuters. 


Verket ägs av Rusal, världens största aluminiumproducent, som har planer på att skära ner 200 000 ton produktion, med anledning av vikande marknad.

Företagets koncernchef Vladislav Soloviev säger att dom just nu tittar på Kubal, som har en årlig produktion på 128 000 ton, och att beslut kommer i december.