Ny skolbudget presenterades strax innan beslut

2:16 min

De styrande politikerna i Barn- och utbildningsnämnden lade fram ett helt nytt budgetförslag. Och det samma dag som nämnden skulle besluta om 2016 års budget.

Bara några timmar innan Barn- och utbildningsnämndens sammanträde idag presenterade majoriteten i nämnden ett nytt budgetförslag för ledamöterna att ta ställning till.

- Vi kommer att yrka på att beslutet om budgeten bordläggs och flyttas fram, säger Elin Nilsson (M), som inte tycker att ledamöterna får tillräckligt med tid att sätta sig in i det nya förslaget för att kunna ta beslut.

Politikerna har alltså tagit fram ett helt nytt förslag, och förkastar tjänstemännens sparförslag från tidigare.

Majoriteten i vill lägga 25,4 miljoner på ökad skolpeng i lägre åldrar. I tjänstemannaförslaget skulle skolpengen lämnas oförändrad.

Finansiering ska ske bland annat genom att omförhandla hyrorna med Drakfastigheter. Ett ökat stadsbidrag på 7 miljoner och en justering av gymnasiepengen är andra pengar att hämta.

Gymnasieskolan ska spara 5 miljoner, enligt budgetförslaget. Det finns för många gymnasieplatser i Sundsvall, och några kommer att läggas ner.

Läs sparförslaget i sin helhet via länk nedan.