Så hamnar dina pensionspengar i oljebolag

1:12 min

Alla kommuner och landsting i Västernorrland är delägare i pensionsförsäkringen KPA som investerar i olja.

Hur mycket hänsyn anser du att myndigheter ska ta till etik och miljö i samband med investeringar? Tänker du på sådant om du placerar i fonder? Kommentera!

Bara under förra året betalade landstinget in 117 miljoner kronor för sina anställdas tjänstepensioner, en stor del av summan går sedan vidare till KPA.

Landstinget och länets kommuner betalar varje år in tjänstepensioner för sina anställda. De senaste fem åren (2010-2014) handlar det om totalt 1,4 miljarder kronor.

Många anställda gör idag inget eget aktivt val om vem som ska förvalta pengarna, som då hamnar hos KPA:s tradtionella pensionsförsäkring.

KPA, som bland annat ägs av Sveriges kommuner och landsting SKL, investerar i sin tur i en rad olika fossilbolag - som Shell, BP och Statoil.

Håkan Sörman är ledamot i KPA:s styrelse och är VD för SKL.
Det har förts diskussioner om KPA ska investera inom energisektorn eller inte, säger han.

– Vi valde tillslut att inte utesluta energisektorn av det skälet att man kan påverka den att jobba mer mot den fossiloberoende delen av sektorn, säger han.