Sundsvall är i behov av fler gymnasielärare

2:05 min

15 nya lärare ska anställas i Sundsvall. På så sätt ska kommunen möta det stora antalet flyktingar i gymnasieåldern som förväntas komma under nästa år. 

Med de prognoser som finns idag så kommer Sundsvall ta emot cirka 500 flyktingar i gymnasieåldern under nästa år, enligt Lars Karlstrand, tillförordnad skoldirektör i Sundsvall. Därför är behovet av att anställa fler gymnasielärare stort i kommunen.

– Vi pratar om 15 lärare av olika typer och sedan pratar vi också om annan typ av personal som exempelvis sjuksköterska och kurator. Så det kan handla om 20 nya tjänster bara till gymnasieskolan, säger Lars Karlstrand.

Han är orolig för att det kan bli svårt att hitta lärare inom vissa områden.

– Det största problemet är att hitta lärare i svenska som andraspråk. Det är brist i hela landet så där känner jag en betydande oro för hur man ska få tag i dessa lärare, Lars Karlstrand.

Hur ska man finansiera de här anställningarna?

– Vi får ju statsbidrag. Finansieringen är inte huvudproblemet, utan det är att hitta folk, säger han.

Förutom att anställa fler lärare så behövs fler lokaler, enligt Lars Karlstrand.

– De lokaler som vi idag nyttjar är fulla av elever så vi behöver ytterligare lokaler, säger han. 

Hur ska man hitta de lokalerna?

– Vi går ju igenom alla lokaler som vi har idag. Det finns vissa kortsiktiga lösningar, men när det gäller en långsiktig lösning så måste vi bygga moduler, säger Lars Karlstrand.

Är du orolig för hur man ska lösa den här situationen?

– Ja, men oron grundar sig inte i om vi ska lyckas med det, utan hur vi ska göra det. Det krävs att vi är många som sitter med de här frågorna för att hitta lösningar, säger han.