Kommuner i Västernorrland saknar handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

2:59 min

Trots att nationella samordnaren mot extremism har uppmanat alla kommuner att ta fram en handlingsplan mot extremism så har ingen av kommunerna i länet som P4 Västernorrland pratat med någon sådan plan.

I Ekot i går uppmanade Mona Sahlin återigen de kommuner som inte ha någon strategi i arbetet mot extremism att börja jobba med detta.

– Det är på lokal nivå man måste ge kunskap till de som jobbar inom skola, socialtjänst och polis. Det är mitt viktigaste budskap, sa hon.

I Sundsvall pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan och också att ta fram utbildningar för de som jobbar inom skola och socialtjänst samt är aktiva i föreningsliv. Redan i höstas utbildades fritidsledare i länets kommuner under en uppstartsdag.

– Bland annat har de fått se symboler från autonoma vänstern, viktmaktmiljö och våldbejakande islamism, berättar Helen Otterström, samordnare för arbetet med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism inom Sundsvalls kommun.

Tanken med handlingsplan är framförallt att ta fram hur kommunen kan jobba förebyggande inom skola, socialtjänst och med föreningar.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för frågan nu så vi ska försöka rigga en utbildning inom kort, säger Helen Otterström.

Borde inte arbetet med en handlingsplan påskyndas med tanke på den ökade hotbilden mot Sverige?

– Vi jobbar så snabbt vi kan, men det är också viktigt att den blir ordentligt gjord.