Förlossningsvården diskuterades i landstingsfullmäktige

1:27 min

Det finns inget samband mellan var man bor och om man hinner fram till BB i tid, säger Ewa Back (S).

Det var Ingeborg Wiksten (FP) som ville ha mer fakta på bordet vad gäller patientsäkerheten vid förlossningar. Blivande föräldrar behöver få veta vad det är som gäller för att sedan kunna fatta sina egna beslut om var de vill föda, säger Wiksten.

Ewa Back (S), svarade att Länskliniken Kvinnosjukvård ansvarar för tre förlossningsavdelningar och arbetar för att så snart som möjligt bedriva verksamheten enligt samma kvalitetskriterier på alla tre orter. Hon gav exempel på kvalitetsarbete som pågår i Sundsvall där man bland annat lyckats få ner antalet kejsarsnitt.

Kennet Challis (V) berättade om sin uppmaning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som han vill ska utreda om inställelsetiderna för barnläkare och narkosläkare i Sollefteå är för långa.

Bengt Sörlin (M) sa att inställelsetiderna för läkare är en sak men att 15-30 minuter inte spelar stor roll om mammorna ändå inte hinner ta sig till sjukhuset och bb alls på grund av långa avstånd.

Ewa Back (S) sa att det sällan är mammor som bor långt borta som inte hinner fram utan de som bor närmast sjukhuset eftersom de väntar till sista minuten. I Sundsvall är det oftast mammor från Skönsmon som inte hinner fram till BB i Sundsvall. Det finns inget samband mellan var man bor och om man hinner fram till förlossningen i tid, hävdade Back

Kenneth Challis (V) höll med och sa att det gick bra även för de som bor i Överturingen 23,5 mil från Sundsvall. Så kallade taxiförlossningar brukar i regel gå väldigt bra för då går det fort, sa Challis.