Inget ankomstboende för flyktingar i Örnsköldsvik

1:05 min

Migrationsverket söker evakueringsplatser för flyktingar. Örnsköldsviks kommun fick frågan, men tvingas svara nej. Vi letade överallt, säger stabschef Peter Blomqvist.

Migrationsverket har i region nord efterlyst tillfälliga evakueringsboenden för flyktingar, innan de placeras i asylboenden. Det handlar om lokaler för 3-5 dagar.

Örnsköldsviks kommun lovade då Migrationsverket 50 platser och började söka i kommunen utan att hitta några lämpliga lokaler.

– Vi styper på brandsäkerheten, vi kan inte hitta lokaler, berättar stabschef Peter Blomqvist.

Så ni kan inte hitta en enda plats?

– Inte i dagsläget. Vi har synat med brandskyddsingenjörer och vårt eget fastighetsfolk och lokalerna har visat sig kräva ganska omfattande förändringar för att klara brandceller, brandväggar, utrymningar och brandanordningar.

Kommer ni att ställa i ordning lokalerna?

– Det tar för lång tid och är för kostnadskrävande, så vi har idag tvingats meddela Migrationsverket att vi inte kan erbjuda de platser vi trodde oss kunna ha klara till den 1 december.

Det är inte aktuellt att starta arbetet med att brandsäkra lokaler?

– Det kan jag nog tänka mig att vi kommer att göra. Vi fick ett direkt svar att "det var tråkigt för det är ett fortsatt stort behov av den här typen av boenden". Det innebär nog att vi kommer att se över det här och se vad vi kan göra, men vi kommer inte att säga något datum, säger Peter Blomqvist.