Flyktingboende i Ramsele

Ett boende för ensamkommande flyktingbarn planeras att öppna i Ramsele. Enligt planerna ska boendet rymma tjugo platser. 


Till en början kommer sex personer att anställas. När alla platser är fyllda räknar man med att anställa totalt 15 personer.

Idag finns hundra ensamkommande flyktingbarn i Sollefteå, varav trettio har fått uppehållstillstånd.

På onsdagkväll kommer boende i Ramsele att informeras om det nya boendet.