Övervakningsskärm visar hjärtslagen under en hjärtoperation. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
1 av 2
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nina Fållbäck Svensson, chef för specialistsjukvården i Västernorrland. Foto: Ann-Charlotte Carlsson/SR
2 av 2
Nina Fållbäck Svensson chef för specialistsjukvården i Västernorrland skriver febrilt för att hinna svara på så många frågor som möjligt. Foto: Ann-Charlotte Carlsson/Sveriges Radio

Chatt med Nina Fållbäck Svensson om sjukvården i Västernorrland

"Jag är förvånad över kraften i åsikterna kring Medelpad och Ångermanland"
3:48 min

Var ska vården finnas och till vilket pris? Som chef för specialistsjukvården ansvarar Nina Fållbäck Svensson för en stor del av sjukvården i Västernorrland. 

Moderator: Hej och välkomna til dagens chatt med chefen för specialistsjukvården i Västernorrland Nina Fållbäck Svensson. Vi tjuvstartar lite - för det har kommit in väldigt många frågor.

14:43, 22 March 2016

F.d.socialdemokrat: På vilket sätt förändrades de politiska besluten,från vallöfte om 3 akutsjukhus - till detta diktatoriska kaos?! Har ni chefer fått fullständigt mandat att göra som ni vill?!

Nina Fållbäck Svensson:
För egen del arbetar jag uteslutande på de uppdrag jag får från den politiska ledningen och från landstingsdirektören. Det uppdrag jag nu har fått är att utreda ett antal frågor som delvis har varit aktuella tidigare. Uppddragen som gavs i ett tidigare skede skulle beredas med fördjupade och breddade underlag och det är det vi arbetar med nu.

14:45, 22 March 2016

Kerstin : Hur kommer det sig att du låter Verksamhetschefen för ortopedi besluta att flytta all akut ortopedi ska flyttas UTAN risk- och konsekvensanalys på andra verksamheter?Det är väl en utbudsförändring om något och politiken har sagt att utbudsförändringar ska tas av politiken.

Nina Fållbäck Svensson: Jag har gett verksamhetschefen i ortopedi att utreda frågan och ge förslag till den politiska ledningen. Det har han gjort och beslutet kommer att risk och konsekvensanlyseras innan det vekställs. Förslaget kommer också att förhandlas fackligt innan det kommer till landstingsfullmäktige

14:47, 22 March 2016

Jämtländska: Hur tänker ni göra när Sundsvalls sjukhus får ännu fler patienter, hur ska personalen hinna springa med tillbringare med vatten till alla? Eftersom det inte går att använda vattnet på salarna pga risk för LEGIONELLA. Det var den uppgift jag fick av en sköterska när jag var där på besök och ville hämta vatten till personen som låg inne. Sjukhussalen var helt nyrenoverad men inget hade gjorts för vattnet!!

Nina Fållbäck Svensson:
Att det skulle finnas lefionella på Sundsvalls sjukhus är något som jag inte har fått någon infomation om och kan därför inte kommentera det.

14:49, 22 March 2016

Tant Maja: Jag är en 60-årig kvinna som bor i Sollefteå. Har i princip aldrig nyttjat sjukvården, men vet att krämporna tilltar med åren. Törs jag bo kvar här? För vissa ortopediska och kirurgiska besvär kommer jag tydligen att erbjudas vård på ett överbelagt dåligt bemannat sjukhus i Sundsvall, eller? Det känns verkligen inte bra. Kommer du/ni att tillföra resurser till Sundsvalls Sjukhus så det finns möjlighet att ta hand om oss från Sollefteå och Kramfors med omnejd?

Nina Fållbäck Svensson:
Vi arbetar för att vi ska kunna tillhandahålla en god vård till alla de som behvöver den. Det man behöver ofta ska finnas nära och det ska kunna kännas tryggt att bo kvar i det område som är en hemtrakter. Vi kan i vissa fall behöva ändra innehållet på sjukhusen som innebär att behandlingar som görs sällan kan man behöva resa för att få.

14:52, 22 March 2016

Mathias: Hör mycket om läkare som ska ha mer än 100 000 kronor i veckan för att arbeta med människor och hjälpa oss som ibland blir sjuka. Hur rimligt är det att läkare tjänar så mycket? Är det inte dessa överbetalda läkare, som utnyttjar systemen, som urholkar hela vår vård idag??

Nina Fållbäck Svensson:
Jag instämmer i att det ibland är orimliga krav för att komma och arbeta som stafettläkare. Det är tyvärr den verklighet vi lever i. Det är ett av skälen till att vi måste se över vilket innehåll vi ska ha på de olika sjukhusen i länet och försöka använda våra gemensamma resurser på ett så bra sätt sommsöjligt och se till att alla som behöver vård ska kunna få det.

14:55, 22 March 2016

Elisabet: Hur kan du acceptera att personalen på Sollefteå akutsjukhus får information om förändringar via media INTE via verksamhetcheferna eller dig? Ibland har det föregåtts av ett mejl där cheferna uttrycker sig rent kränkande gentemot sin EGEN personal. Hur tror du att personalen ska känna/få tillit till er i ledningen? Du har vid ett flertal tillfällen sagt att återvinna förtroendet hos personalen (och medborgarna)är fundamentalt för ett gott samarbete mellan sjukhusen. Tycker du att det fungerar? Vad tänker du göra?

Nina Fållbäck Svensson:
Min ambition är att medarbetarna ska få veta för saker kommer ut i media. Det är verkligen olyckligt när informationen kommer "fel"vägar. Men det är något som jag tyvärr inte kan påverka eftersom det inte är jag som lämnar information vidare. Det görs av andra som fått veta saker, ibland kan det dessutom vara felaktig information som sprids vidare.

14:58, 22 March 2016

Markus Vestman Sollefteå : Varför kan inte Landstinget satsa sina pengar på nånting annat än att få ha tanke till att få lägga ner Sollefteå sjukhus?

Nina Fållbäck Svensson:
Landstinget ska spara pengar på andra områden också, men eftersom specialistsjukvården är den största verksamheten i landstinget är det också den förvaltningen som har de högsta kostnaderna och därmed får vi också ta en stor andel av kravet på att redcera kostnader.

14:59, 22 March 2016

Peter Sundlöf: Regionsjukvården upphandlas inte utan löper som en överenskommelse mellan landstingen i norr. Varför? Är det lagligt? Hur sätts priset för utomlänssjukvård av Umeå mot andra sjukhus? Finns det en landsomfattande prislista? Finns det möjlighet att byta till tex Uppsala, Karolinska dit det finns betydligt bättre kommunikationer ifrån Sundsvall?

Nina Fållbäck Svensson: Indelningen i sjukvårdsregioner är i grunden ett beslut som tagits av riksdagen för många år sedan enligt det beslutet tillhör Landstinget Västernorrland Norra sjukvårdsregionen och köper därmed sin vård av Norrlands universitetssjukhus NUS i Umeå. Det finns i dag inga lagliga hinder att upphandla regionvård på andra håll, men vi har avtal med de andra Norrlandstingen som vi följer och därmed köper vi alltid i första hand av NUS

15:04, 22 March 2016

Moderator: Nu lämnar Nina tangentbordet en stund för att gå in i vår studio. Lotte Nord intervjuar. Du kan alldeles strax höra dem i radion.

15:09, 22 March 2016

Moderator: "Det är olyckligt att vi är så beroende av stafettläkare. Men det fungerar inte att ett landsting sätter stopp", säger Nina Fållbäck Svensson i intervjun. Viktigt att det tas ett nationellt beslut, anser hon.

15:16, 22 March 2016

Mathias: Har jag fattat det rätt att ni flyttar flera hundra operationer från Sundsvall till Sollefteå med nya ortopedförslaget? Varför har de tinte sagts något om det?

Nina Fållbäck Svensson:
Att vi flyttar många operationer från Sundsvall till Sollefteå finns med i den utredning som vi har presenterat för Hälso- och sjukvårdsnämnden, det är inga helmligheter. Underlaget kommer att beredas och utvecklas ytterligare inför den fortsatta politiska processen och innan beslutet tas av landstingsfullmäktige.

15:21, 22 March 2016

Kerstin : ÅLF har lagt fram flera förslag på hur man kan UTVECKLA vården för patienternas, personalens och medborgarnas bästa. Att det intitalt kan kosta lite mer men ger en långsiktig hållbar plan för rekrytering och inte minst att personal vill jobba i Lvn, det finns också tid och pengar (höjd skatt). Varför fortsätter du att ta fram förslag som handlar om AVVECKLING? Du som chef för verksamheten måste väl kunna hjälpa politiken att tänka nytt. Ge ALLA verkamhetschefer i uppdrag att utveckla sina egna verksamheter. Det handlar inte alltid om pengar, det handlar om att tänka nytt och saamrbeta över vårdområden. Länsklinikerna är ett HINDER för den typen av samarbete.

Nina Fållbäck Svensson: ÅLF har lagt fram flera förslag och det har även andra fackliga organisationer gjort. Flera av de förslagen innebär som du skriver ökade kostnader inledningsvis. Innan man genomför den typen av "investeringar" måste man utreda mycket noga att man verkligen hämtar hem investeringen i minskade kostnader på sikt. Det är ett arbete som vi vill göra tillsammans med de fackliga organisationerna. Alla chefer har i uppdrag att utveckla sina verksamheter det ingår i det arbeta man har både som medarbetare och chef. När det gäller länsklinikerna är det ett beslut som har tagits. Min uppgift är inte att ifrågasätta det beslutet, utan att utveckla den organisationen till något bra.

15:26, 22 March 2016

Mauritz Johansson överläk: Jag som pensionär underhåller smärtmottagningen vid Sollefteå sjukhus. Jag har en erfaren läkare från Västerås, som kan hjälpa oss tidvis. Men du vill inte att vi tar in en sådan vikarie. Om inte jag ger min tid till det jag byggt upp så faller denna enhet ihop. Varför???

Nina Fållbäck Svensson:
Jag vill ogärna bygga verksamhetenpå vikarier, utan vill ha en stabil verksamhet med fast personal. När det gäller olika typer av smärtbehandlingar vet jag också att det finns olika uppfattningar inom professionen kring vilka man ska välja. Jag vill att vi använder den evidens som finns och att vi eftersträvar att arbeta efter nationella riktlinjer då det finns .

15:29, 22 March 2016

Landstingstjänsteman: Enligt Måns Roséns utredning som presenterades i höstas så anser han att "Högspecialiserad vård indelas i nationell respektive regional högspecialiserad vård.Nationell högspecialiserad vård ska bedrivas nationellt men inte ivarje sjukvårdsregion.Regional högspecialiserad vård ska bedrivas i varje sjukvårdsregionmen på ett begränsat antal enheter".Följer man Roséns rekommendation så innebär det att Sundsvalls sjukhus kommer att mista ingrepp/vård som kommer att klassas som nationell högspecialiserad vård - utifrån Roséns föredragning förläggs dessa troligen till sjukhus i Göteborg och Stockholm. Då är min fråga; Vilka ingrepp kommer att beröras i Sundsvall av detta? Vad får det för konsekvenser - överkapacitet? Utifrån detta - är det så klokt att göra den utökning av operationssalar som nu sker. Kostnadskalkylen för dessa är ju redan spräckta - hur stor fördyring är man redan uppe i?

Nina Fållbäck Svensson:
Om man skulle genomföra det som beskrivs i Måns Rosens utredning bokstavligt skulle det få stora konsekvenser för sjukvården i Sverige. Jag ser det inte som realistikt att göra det. MEN jag vill noga betona att rubriken på hans utredning "träning ger färdighet" är riktig och att det bör eftersträvas att uppnå vissa volymer för att kunna upprätthålla en god kvalitet för patienterna. När det gäller bygget av nytt operationscentrum är det en mycket positiv utveckling för länet som jag ser fram emot. Vi kommer att behöva fler operationssalar för att klara befolkningens behov.

15:33, 22 March 2016

Peder Häggling i Slå: Vad jag förstår så har Ö-vik tillräckligt stort underlag för att ha kvar större delen av sitt sjukhus(55 000). Sundsvall är naturligt stora för att överleva. Kramfors och Sollefteå 40 000 ca för små. Kan man då inte skicka H-sand, drygt 20 000 till Sollefteå. Då borde det bli tillräckligt stort underlag för att driva vidare. Måste bli billigare att flytta ca. 20 000 än 40 000. Avstånden borde bli rättvisare fördelade. Tänker på Junsele och Ramsele. H-sand är till ytan mycket mindre.

Nina Fållbäck Svensson:
Jag vet inte om man har gjort den typen av överväganden i tidigare utredningar. Med den nya patientlagen väljer patienterna själva var man vill få sin vård, när det gäller öppenvård. Det innebär att patienterna i hög grad styr den utvecklingen.

15:35, 22 March 2016

Monica Forslund: Hur kan man med gott samvete, (som ni toppolitiker i LVN gör) sko sej själv med fina avtal, överbetalningar och fallskärmar, när sjukvården "blöder" p.g.a dålig ekonomi? Ni påstår säkert att ni gör rätt för era höga löner, men bevisligen gör ni inte det, då skulle det inte se ut som det gör. Är det inte dags att skrota landstinget och låta varje enhet sköta sitt?

Nina Fållbäck Svensson:
Nu är jag inte politiker, utan tjänsteman. Om du menar det avtal som varit diskuterade i media under en period så är de tecknade långt innan jag tillträdde min tjänst. Jag tror att det fanns goda skäl att tecka de avtalen t ex att man vill ha en speciell kompetens eller andra kvalitetet. När man har ingått avtal mellan två parter anser jag att man ska följa avtalen.

15:38, 22 March 2016

Ulrika Gradin: Hej, varför har ni i Sundsvall en avundsjuka som vill rasera allt det Sollefteå sjukhus står för? Fantastisk vård i alla vrår! Varför jobbar inte Sundsvall efter Sollefteås sätt så kommer alla 3 sjukhus växa och utvecklas! Varför sätter ni inte stopp för alla remisser som skickas till höger och vänster trots att kompetensen finns på något av de 3 sjukhusen. Ha en trevlig dag

Nina Fållbäck Svensson:
Jag har inte upplevt någon avundsjuka från Sundsvalls sida .Däremot hör och ser jag stora motsättningar mellan olika länsdelar. Det är väldigt olyckligt. Jag skulle vilja att vi med gemensamma krafter utvecklar verksamheterna på ett bra sätt på sjukhusen.Själv kommer jag utifrån och har inte med mig någon tillhörghet till någon viss länsdel, vilket jag ser som en fördel.

15:41, 22 March 2016

L-G Vestman: Vad är din uppfattning i frågan om landstinget kommer att tillåta den, gång på gång bevisade, effektiva verksamheten i Sollefteå att få fortsätta i privat regi eller intraprenad motsv.? Hur länge tror du ett sånt besluta kommer att dröja?

Nina Fållbäck Svensson:
Det är inte någon varken politiker eller tjänsteman som har uttryckt att man vill avveckla Sollefteå sjukhus. Vi kommer av olika skäl att bli tvungna att sortera och fördela innehållet i sjukhusen. Ledstjärna i det rbete är att det man behöver ofta ska finnas när och det som utförs sällan kan finnas på lngre avstånd.

15:44, 22 March 2016

Ingrid T: Om det skulle vara så illa att man måste stänga T.ex akutkirurgin i Sollefteå i sommar. Har ni då tänkt på att det är vägarbete på väg 331 mellan Graninge och Viksmon hela sommaren. Vägen kommer att vara ofarbar. Absolut olämplig för akuttransport. Blir det då ambulanshelikopter varje gång. Det blir dyrt och finns det tillgängligt!?

Nina Fållbäck Svensson:
Det kommer att göras en risk och konsekvensanalys på förslaget om att stänga akutkirurgin i sommar. Jag utgår från att de som deltar i det arbetet känner till att det ska göras vägarbeten och tar med det i analysen.

15:46, 22 March 2016

Förtvivlad Ångermanländsk: Hej Nina! Jag undrar varför ni inte kan lyssna på de som arbetar på/med sjukvård på Sollefteå sjukhus? Tacksam för ett svar som du kan stå för!

Nina Fållbäck Svensson:
Jag försöker lyssna på väldigt många det är min ambition att vara tillgänglig för dialog. Men det finns också väldigt olika uppfattningar om vad som behöver göras och hur det ska göras. Därför får det bli en balansgång mellan olika viljor.

15:48, 22 March 2016

Gullan: Hur mycket ska det sparas i Sundsvall .Det är inte rimligt att det bara ska sparas i Sollefteå

Nina Fållbäck Svensson:
Det är inte bara i Sollefteå som det ska sparas. Det behöver sparas i alla olika delar av verksamheten.

15:49, 22 March 2016

Reumatiker: Vad är den största utmaningen när det gäller sjukhusvården i Västernorrland de närmaste fem åren?

Nina Fållbäck Svensson:
Att rekrytera och behålla fast personal och kunna hålla de vårdplatser öppna som behhövs, är vår största utmaning. En annan utmaning är att komma tillrätta med den besvärliga ekonomiska situationen.

15:51, 22 March 2016

Moderator: Nina går iväg igen till radiostudion, hon är snart tillbaka och hinner svara på några frågor till.

15:55, 22 March 2016

Birgitta: Hur kan du neka en erfaren läkare som vill vikarera i Sollefteå ?I nästa andetag tar ni in stafettläkare. Om ni stänger delar i Sollefteå i sommar, hur många extra ambulanser kommer att finnas i Sollefteå?

Nina Fållbäck Svensson:
Jag vet att det har lämnats förslag på personer som kan och vill arbeta i Sollefteå. Jag har inte detaljkunskaper om vilka personer som har anmält sitt intresse och är inte heller den som anställer. Det viktiga är att de som kommer och arbetar hos oss har rätt kompetens och erfarenhet. Jag vill inte uttala mig om enskilda sökanden.

16:01, 22 March 2016

Kicki : Jag upprepar Gullans fråga. VAD och HUR kommer man att spara på Svalls sjukhus? Du gav inga exempel! Vad kommer utomlänsvården under nybyggnationen av operationssalar i Svall och avveckling av operationer i Slå att kosta. Vem räknar på det just nu? Visst förstår du att man kommer att tappa operationskompetens om man lägger ner den akuta ortopedin? Du har ju lyssnat på ortopederna i Slå så det vet du.

Nina Fållbäck Svensson:
Sundsvalls sjukhus kommer att kunna spara genom att man slipper skicka patienter till andra län med höga kostnader för operationer. I den utredning som vi har för planerad ortopedi har vi säkerställt att det finns ortoperder som vill operera i Sollefteå.

16:04, 22 March 2016

Moderator: Tack för era frågor idag! Nu stänger vi chatten. Tyvärr hann Nina inte svara på alla era frågor.

16:05, 22 March 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".