Många samtal till Bris i sommar

1:13 min

Fler barn hörde av sig till organisationen Bris denna sommar jämfört med i fjol. Det handlar om en ökning med nio procent och de flesta samtalen handlade om psykisk ohälsa.  

Barnens rätt i samhället, Bris, har tagit emot 4000 samtal från barn i hela landet denna sommar, och det är alltså en ökning med nio procent jämfört förra fjol. Det vanligaste ämnet som barn pratar, mejlar eller chattar om i kontakten med Bris är psykisk ohälsa.

– Fyra av tio samtal handlar om psykisk ohälsa. Sedan har vi också en stor del som handlar om konflikter i familjen, och det finns också generella tankar kring hur det är att vara ung. Men psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till att personer hör av sig, säger Julia Seglert, kurator på Bris. 

Hon säger att det kan vara olika saker som ligger till grund för den psykiska ohälsan.

– Det kan vara alltifrån ångest eller tvivel kring den egna självkänslan till att de har tankar till att inte vilja leva, så det är allvarliga ämnen som finns inom det temat, säger Julia Seglert. 

Hur anmärkningsvärt är det att det är så pass många som hör av sig om psykisk ohälsa?

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt för det barnen berättar om är en känsla av ensamhet, att inte bli lyssnad till och att inte bli tagen på allvar. Jag tycker att det är allvarligt att inte de här barnen får den hjälp som de behöver, säger hon. 

En haverikommission 

För att hjälpa barn som lider av psykisk ohälsa vill Bris att barn ska ha samma tillgång till vård oavsett var man bor i landet, så är det inte idag menar man.  Det är också viktigt enligt Bris att BUP och annan specialistvård ska kunna ge barnen rätt hjälp och stöd inom 30 dagar. 

– Vi vill också se att det inleds en haverikommission kring alla barn som tar livet av sig för att få reda på vad det är som har brustit i det stöd som barnet har behövt. Det är en viktig insats, säger Julia Seglert.