Länstrafikbolaget döms till böter för felaktig upphandling

Länstrafikbolaget i Västernorrland krävs på 1,7 miljoner kronor i böter för att utan tillräckliga skäl gjort en direktupphandling av nya biljettsystem för fem år sen.

Enligt länstrafikbolaget rörde upphandlingen en uppgradering av tidigare system och därför var det bara det ursprungliga bolaget som kunde leverera.

Men Konkurrensverket hävdar att det inte fanns tillräckliga tekniska skäl för att utesluta andra leverantörer från chansen att lämna anbud. Upphandlingen uppfyller inte heller undantagsreglerna om att det var särskilt brådskande att köpa in tjänsten, menar man, och får på båda de punkterna rätt i förvaltningsrätten. 

Bötessumman som länstrafikbolaget döms att betala motsvarar sju procent av kontraktsvärdet. Även länstrafikbolaget i Västerbotten döms till liknande böter för en likartad upphandling.

Domen i förvaltningsrätten kommer efter fyra års processande av Konkurrensverket där ärendet vandrat fram och tillbaka genom flera domstolar, och än är inte sista ordet sagt, då även den här domen i förvaltningsrätten går att överklaga.