Sommarstaden Härnösand på väg att dö ut

Härnösand är en av få större städer som saknar en årligen återkommande sommarfest. I år blir det inte heller något Härnösandskalas och ingen Parkfest på Mellanholmen. Krögaren Mikael Tallbacka som arrangerat dom senaste åren vill inte ställa upp efter varningen han fick för att ha serverat alkohol på kommunens egen personalfest.

Vore det inte för SM i mountainbike med sitt kringarrangemang så vore Härnösand en ganska trist sommarstad i år. Nu blir det en mindre familjefest med underhållning vid Nattviken, sponsrat av Härnösands handelsförening, som tycker att det skulle behövas mycket mer festligheter och mer engagemang även från kommunens sida.