Försäkringskassan överklagar

Försäkringskassan överklagar nu beslutet från kammarrätten att de måste lämna ut uppgifter om 115 länsbor som fick sjukpenningen indragen.

Det var Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västernorrland, HSO, som ville veta varför sjukpenningen drogs in för de här personerna. Då vägrade försäkringskassan att lämna ut handlingarna.

HSO fick gehör hos Kammarrätten men nu överklagar alltså Försäkringskassan beslutet.

Det blir nu Regeringsrätten som tar upp ärendet.