Många emot sänkt spritskatt

En stor del av svenskarna är emot en skattesänkkning på sprit.

Det visar en färsk Temoundersökning.

Enligt undersökningen vill 44 procent av befolkningen ha lägre spritskatt, medan 47 procent är emot.

Bland kvinnor är siffran högre: 57 procent av tillfrågade kvinnor vill inte ha någon skattesänkning på sprit.