Örnsköldsviks kommun sämst när det gäller att försäkra barnen

Sommarlovslediga barn i Örnsköldsvik riskerar gå oförsäkrade när kommunen sparar. Som enda kommun i länet, har nämligen Örnsköldsvik valt att olycksfallsförsäkra barnen enbart under skol- och förskoletid.

I Sundsvall har man däremot sen flera år heltidsförsäkrat barnen.
– Vi vet att det finns barn som är oförsäkrade och ser det som en kommunal service, säger Håkan Berglund, risk- och säkerhetsplanerare på Sundsvalls kommun.

Han uppger att kostnaden är knappt 50 kronor per barn och år om man väljer att som de heltidsförsäkra. Medan det är ungefär halva kostnaden när man som Örnsköldsvik valt att bara försäkra under verksamhet.
– Det satsas för mycket pengar på hockeyhallar och annat som kanske inte är så viktiga egentligen, tycker Axelina Lundblad i Örnsköldsvik som har två barn i förskoleåldern och har tilläggsförsäkrat sina barn för att få ett bättre skydd.