Nyföretagandet går knackigt i länet

Under årets fyra första månader startades över 19000 nya företag i Sverige vilket motsvarar en ökning med nästan åtta procent jämfört med motsvarande period i fjol. Största ökningen noterades i Västerbotten med cirka 20 procent och svagast utveckling hade Västernorrland där nyföretagandet minskade med  4,5 procent.