Förberedda på framtiden

Än så länge bor det nästan bara infödda svenskar på äldreboenden.

Men snart kommer nya nationaliteter in även där och då behövs ny kompetens.

På Solhaga äldreboende i Sundsvall rustar man för framtiden.

Allt som allt talas det tolv språk bland personalen.